Dovrebanen

I tråd med Nasjonal transportplan og som en del av InterCity-satsingen på Østlandet bygger Bane NOR nytt dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer. For de reisende med toget betyr dette kortere reisetid og flere avganger mellom mjøsbyene og Oslo. Reisen mellom Hamar og Oslo vil ta i underkant av én time, mens strekningen mellom Lillehammer og Hamar vil tilbakelegges på under 25 minutter.

Utbyggingen av dobbeltsporet på Dovrebanen er fordelt på flere prosjekter som ligger ulikt i tid. Det betyr at mens noen allerede er avsluttet er andre i utbyggingsfasen eller under planlegging. Dette kan du lese mer om i prosjektbeskrivelsene nedenfor.

Illustrasjonen viser ny jernbanebru over Minnesund slik denne er planlagt nord for Eidsvoll.

Minnevika bru i Eidsvoll blir 836 meter lang og står ferdig i 2023.
Planlegging
0:55
timer
Ny reisetid Oslo - Hamar
1:23
timer
Ny reisetid Oslo - Lillehammer
250
km/t
Kilometer i timen
4
Tog i timen
105
km
Km nye dobbeltspor under planlegging
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2019
2020
2022
2023
2027
2034
 • 1. desember 2015 åpnet det 17 km lange dobbeltsporet mellom Langset og Kleverud
 • Reguleringsplan godkjent 22. juni 2016. Espa-Sørli
 • Lokalvegen og den nye turvegen ”Mjøstråkk” på Fellesprosjektet åpnet i september.
 • Byggestart for Eidsvoll-Langset våren 2019.
 • Oppstart forberedende arbeider på Tangen oktober 2019.
 • 2020 - Kommunedelplanen for Hamar skal etter planen vedtas av kommunestyret.
 • Reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika ble vedtatt 17. juni.
 • Dobbeltspor ferdig mellom Venjar og Eidsvoll.
 • Eidsvoll-Langset åpner. Sammenhengende dobbeltspor Oslo-Kleverud (Espa).
 • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika (Stange) står ferdig.
 • Dobbeltsporet på Dovrebanen til Lillehammer står ferdig.