Dovrebanen

Bane NOR gjennomfører omfattende forbedringer på Dovrebanen for å legge til rette for kortere reisetid, flere avganger og bedre punktlighet.

Flere steder er dobbeltspor allerede bygget ut eller byggingen er godt i gang, mens andre strekninger er under planlegging. Dette kan du lese mer om i prosjektbeskrivelsene nedenfor.

Nytt dobbeltspor mellom Hamar og Oslo skal står klart innen utgangen av 2027 og reisen mellom Hamar og Oslo vil da ta i underkant av én time. Samtidig vil det også bli flere avganger mellom Oslo og Lillehammer.

Illustrasjonen viser ny jernbanebru over Minnesund slik denne er planlagt nord for Eidsvoll.

Minnevika bru i Eidsvoll blir 836 meter lang og står ferdig i 2023.
Planlegging
0:55
timer
Ny reisetid Oslo - Hamar
1:23
timer
Ny reisetid Oslo - Lillehammer
250
km/t
Kilometer i timen
4
Tog i timen
105
km
Km nye dobbeltspor under planlegging
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2019
2020
2022
2023
2027
2034
 • 1. desember 2015 åpnet det 17 km lange dobbeltsporet mellom Langset og Kleverud
 • Reguleringsplan godkjent 22. juni 2016. Espa-Sørli
 • Lokalvegen og den nye turvegen ”Mjøstråkk” på Fellesprosjektet åpnet i september.
 • Byggestart for Eidsvoll-Langset våren 2019.
 • Oppstart forberedende arbeider på Tangen oktober 2019.
 • 2020 - Kommunedelplanen for Hamar skal etter planen vedtas av kommunestyret.
 • Reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika ble vedtatt 17. juni.
 • Dobbeltspor ferdig mellom Venjar og Eidsvoll.
 • Eidsvoll-Langset åpner. Sammenhengende dobbeltspor Oslo-Kleverud (Espa).
 • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika (Stange) står ferdig.
 • Dobbeltsporet på Dovrebanen til Lillehammer står ferdig.