Dovrebanen

Det planlegges dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer med ferdigstillelse i 2034. Utbygging på Dovrebanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Det ferdige anlegget vil doble kapasiteten på strekningen, og korte ned reisetiden mellom hovedstaden og Gudbrandsdalen  kraftig.

I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029 skal det bygges:

• Sammenhengende dobbeltspor fram til Åkersvika (sør for Hamar) innen 2026.
• Trinnvis utbygging av dobbeltspor fram til Lillehammer innen 2034.
Seks nye stasjoner.

Illustrasjonen viser ny jernbanebru over Minnesund slik denne er planlagt nord for Eidsvoll.

Minnevika bru i Eidsvoll blir 836 meter lang og står ferdig i 2023.
Planlegging
0:55
timer
Ny reisetid Oslo - Hamar
1:23
timer
Ny reisetid Oslo - Lillehammer
250
km/t
Kilometer i timen
4
Tog i timen
105
km
Km nye dobbeltspor under planlegging
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2019
2020
2026
2034
  • 1. desember 2015 åpnet det 17 km lange dobbeltsporet mellom Langset og Kleverud
  • Reguleringsplan godkjent juni 2016. Espa-Sørli
  • Lokalvegen og den nye turvegen ”Mjøstråkk” på Fellesprosjektet åpnet i september.
  • Byggestart for Eidsvoll-Langset våren 2019.
  • 2020 - Planprogrammet for Hamar skal etter planen vedtas av kommunestyret.
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika (Stange) står ferdig.
  • Dobbeltsporet på Dovrebanen til Lillehammer står ferdig.