Kongsvingerbanen: Nytt kontaktledningsanlegg

Prosjektet skal bygge nytt kontaktledningsanlegg og et autotransformator-system på strekningen Lillestrøm – Åbogen. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Det er et overordnet samfunnsmål å legge til rette for økt transport på bane, og oppgradering av strømforsyningen på Kongsvingerbanen er en viktig faktor i denne prosessen.

Det første elektriske toget på Kongsvingerbanen starter opp fra Charlottenberg i 1951. Foto: Norsk jernbanemuseum
Bygging
876
mill.
Kostnad
95
km
Jernbane får nytt strømanlegg
2200
Nye kontaktledningsmaster
17
Autotrafoer
130
km
Med fiberkabel
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2017
2018
2021
  • Byggeplan ferdig 1. september 2017
  • Oppstart byggearbeid: 1.oktober
  • Prosjektet ferdig