Tunnel Oslo S - Ekeberg

Fra Middelalderparken går de nye jernbanesporene inn i Ekebergåsen. Det er trangt om plassen og på den første tunnelstrekningen krysser de nye tunnelløpene under E6, en av Norges mest trafikkerte veitunneler, og passerer oljelagre og annen infrastruktur. Deler av arbeidet gjennomføres svært forsiktig med mekanisk splitting (drill & split) av berget, uten å bruke sprengstoff. Denne varsomme metoden tar tid. Gjennomsnittlig fremdrift er i underkant av en meter i døgnet. I dette området er arbeidet med å bygge en fjellhall, for å samle Follobanens to spor og Østfoldbanens inngående spor, snart ferdig. Arbeidet på denne delen av prosjektet strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen.