Tunnel Ekeberg - Langhus

Fire tunnelboremaskiner har boret 18,5 km av Follobanens 20 km lange tunnel. Blixtunnelen har to atskilte tunnelløp mellom Ekeberg og Langhus og ligger mellom 21-160 meter under bakkenivå. Tunnelen har for det meste svært god overdekning.

Støping av fastspor inne i tunnelen.

Follobanens lange tunnel blir Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

 

  • Det er det spansk-italienske selskapet Acciona Ghella Joint Venture som utfører det resterende arbeidet med denne delen av Follobaneprosjektet, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre.
  • Kontrakten (EPC TBM) ble signert i mars 2015. Dette er den største av prosjektets kontrakter.
  • De to tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv hadde gjennomslag under Jomfrubråten i Oslo høsten 2018 og er nå demontert. Det er også de to tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad som boret mot Ski.
  • Den lange tunnelen har fått fastspor, istedenfor ballastspor som er mest vanlig for norsk jernbane. I hver ende av tunnelen er det ballastspor.
  • Follobanens tunnel får mobilnett i verdensklasse.
 
Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.