Om delprosjektet

Fire tunnelboremaskiner borer 18 km av Follobanens 20 km lange tunnel. Tunnelen får to atskilte tunnelløp mellom Ekeberg og Langhus og vil ligge mellom 21-160 meter under bakkenivå. Tunnelen får stort sett svært god overdekning.

Den første TBMen står ferdig. Foto Herreknecht.

Når tunnelen mellom Oslo og Ski står ferdig blir dette Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

Om kontrakten:

  • Det er det spansk-italienske selskapet Acciona Ghella Joint Venture som utfører arbeidene med denne delen av Follobaneprosjektet, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre.
  • Kontrakten på 8,7 milliarder ble signert i mars 2015. Dette er den største av prosjektets fem totalentrepriser(EPC-kontrakter).
  • Arbeidet med tunnelboremaskinene skal etter planen være ferdige ved årsskiftet 2018/19. Da gjenstår bl.a. jernbaneteknisk arbeid før tunnelen kan tas i bruk.