Follobanens tunnel blant verdens ledende tunnelprosjekter

Bane NOR og entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture nådde ikke helt til topps, men Follobanens tunnel var et av fire nominerte prosjekter til årets internasjonale pris for de aller største tunnelprosjektene. Prisen gikk til en gigantisk undervannstunnel i Hong Kong.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anne Kathrine Kalager og Fernando Vara sammen med de tre andre nominerte  i klassen «Major projects of the year» (budsjett over 500 mill euro); The Seoul Metropolitan High-speed railway, Northern connection subsea tunnel section Hong Kong og Wuhan Sanyang Road Yangtze River Tunnel Project fra Kina.

Det er International Tunnel Association (ITA) som står bak den prestisjefylte prisutdelingen kalt ITA Awards. Konkurransen i klassen for prosjekter over 500 mill. euro, sto mellom Follobanens tunnel boret med fire tunnelboremaskiner og et prosjekt fra Sør-Korea, et fra Kina og prosjektet «Tuen-Mun-Chek Lap Kok Link–Northern Connection subsea tunnel section», Hong Kong.

Bane NOR var sammen med Skanska også nominert for Ulriken-tunnelen, i klassen for prosjekter i størrelse 50-500 mill. euro. I denne klassen vant prosjektet «Regional Connector Transit Project», Los Angeles. Totalt deltok 70 prosjekter fra hele verden i tunnel-konkurransen.

Hard konkurranse

-Ett av kriteriene for å bli nominert var å ha spesielt god gjennomføring. Dette er viktig for oss fordi Bane NOR skal stå for effektiv prosjektgjennomføring til rett tid, sier Follobanens prosjektsjef for tunnel, Anne Kathrine Kalager, etter prisutdelingen i Miami, Florida. -I en internasjonal konkurranse som denne er det tilfredsstillende å være nominert, understreket Kalager og Fernando Vara fra entreprenøren Acciona Ghella. Vara hadde stillingen som prosjektdirektør i perioden med tunnelboringen. De fire boremaskinene kom i mål før planlagt tid.

- Anerkjennelsen ved å være nominert deles med et høyt kvalifisert, profesjonelt og internasjonalt team, hos byggherre og entreprenør. Uten dem hadde vi ikke fått dette til, understreker Fernando Vara.  - De same prinsipper gjelder for alle prosjektene Acciona og Ghella har verden rundt, det vil si å sette sammen de beste fagfolkene og ha fokus på klient-tilfredshet, sikkerhet, bærekraft og innovasjon, sier Vara.

Selskapene Acciona and Ghella har tidligere vunnet tunnelprisen for et prosjekt i Australia.

Bane NORs prosjekt Ulriken-tunnelen var nominert i klassen «Tunneling project of the year» (budsjett 50-500 mill. euro) – prosjektet ble representert av Torbjørn Bakketun fra Skanska. Seks prosjekter konkurrerte i denne klassen.Innovasjon

Follobaneprosjektet har valgt en del nye løsninger i forhold til mer tradisjonell tunnelproduksjon i Norge.

 -Byggherre og entreprenør har samarbeidet godt, og det er lagt merke til at vi har nådd stramme milepæler med tilfredsstillende resultater teknisk, økonomisk og i forhold til omgivelsene. Gjenbruk av tunnelstein inne på det store rigg-området bidro til lite behov for transport med lastebiler på offentlige veier. Tunnelmassen ble fraktet på transportbånd direkte til deponering inne på anleggsområdet, der det blir del av byggegrunn for en fremtidig ny bydel. Til sammen ble CO2-utslippet redusert med mer enn 27 000 tonn, forteller Kalager.

Alle deltakerne i den internasjonale konkurransen måtte beskrive hvordan de løste spørsmål knyttet til innovasjon innen design og konstruksjon, bærekraftige løsninger i forhold til miljø, samfunnskontakt/nabohåndtering, samarbeid, økonomiske forhold med mer.

Omfattende prosjektledelse

Follobanens 20 km lange tunnel har to atskilte tunnelløp. 18,5 km av tunnelen er boret med fire tunnelboremaskiner som ble operert på samme tid. De fire maskinene boret i alt 36 km tunnel. Boringen tok drøye to år. Maskinene hadde også utstyr for gjennomføring av forinjeksjon på tunnelstrekninger der det kunne være fare for lekkasjer.

Hele den omfattende tunnelproduksjonen blir utført fra ett samlet og effektivt anleggsområde.

I den aller mest hektiske perioden gikk flere enn 1000 personer fra ulike norske og utenlandske selskaper daglig gjennom portene til Åsland anleggsområde, midt mellom Oslo og Ski.

Nå pågår arbeidet med å installere jernbaneteknisk utstyr og bygging av fastspor i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. Også dette arbeidet utføres av Acciona Ghella, på vegne av byggherren Bane NOR. Det er to år til jernbanetunnelen med alt teknisk utstyr er ferdig.

Fakta om Follobanens fire tunnelboremaskiner:

·        Lengde: 150 m

·        Vekt: 2400 tonn

·        Diameter tunnel / diameter borehode: 8,75 / 9,96 m

·        Antall kuttere på borehodet: 71

·        Utgravingshastighet: Fra ca. 45 m i uken til opptil 140 m i uken avhengig av om det ble injisert for å stanse lekkasjer eller ikke.