Aller siste gjennomslag

For aller siste gang er det gjennomført et tunnelgjennomslag i Follobanen. Finalen skjedde ved avfyring av en gjennombruddssalve ved beredskapsplassen ved E6-avkjørselen til Åsland.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra høyre: Isabel Montoro Cano (AGJV), Leon Eide (Bane NOR), Sindre Dyve (AF), Jose Araujo, Israel Florez Martinez (AGJV), Bjørnar Gammelsæter (Bane NOR), Juan Medina, Filipe Miguel Lopes, (AGJV), Arnt Helge Åbø (AF). Foto: Trond I. Hovland

Den nye milepælen ble nådd torsdag 28. mars. Salven ble utført av AF-gruppen på vegne av totalentreprenøren AGJV, og avsluttet et imponerende sprengningsarbeid på mer enn en halv million faste kubikkmeter med fjell!

 Som kjent er selve jernbanetunnelen i Follobanen i hovedsak et resultat av 4 gigantiske tunnelboremaskiner. I siste del mot Oslo er det også drevet med sprengning og splitting. Men det er også utført et meget omfattende sprengningsarbeid både med adkomst-tunnelene fra Åsland ned til jernbanetunnelen, med evakueringstunnel og ikke minst med over 50 tverrforbindelser mellom de to tunnelløpene.

3500 salver

 Det siste stykket som gjensto før det avsluttende gjennomslaget var bare 6 meter av den såkalte PAT-en (Permanent Access Tunnel) ved beredskapsplassen. Som i det aller meste av Follobanens sprengninger var det AF som sto bak smellet. Firmaet gjorde også forberedende arbeider for den gang Jernbaneverket, med ca. 400 salver. Fra AF gikk inn som underentreprenør for AGJV har det vært sprengt ca. 3100 salver.

 Totalt altså ca 3500 salver som utgjør mer enn 500 000 faste kubikkmeter med fjell, og det er beregnet at omtrent 1200 tonn sprengstoff har gått med. I sakens anledning måtte det selvsagt arrangeres et historisk bilde med representanter for Bane NOR; AGJV og AF. I tillegg ble det invitert til stor kakefest på Åsland dagen etter sluttsalven.

Siste gjennomslag ble selvsagt markert med kake, her ved AFs Arnt Helge Åbø og AGJVs Jose Araujo. Foto: Leon Eide.