Hvem kommer først av de to dronningene? Følg med på tirsdag!

På Follobaneprosjektet kappkjører to tunnelboremaskiner, hver på 2400 tonn, mot gjennomslag nær Oslo sentrum. Tirsdag 11. september fra kl. 11.00 kan du se gjennomslaget direkte her.

Dronning Ellisiv kjemper om å nå sitt gjennomslag før dronning Eufemia. Nå kan du se hvem som kommer først. (Foto. AGJV)

NB! Hvis du har problemer med utfall av sendingen, gå til vår Facebook-side.

I vinduet over kan du følge begivenhetene direkte fra klokken 11 i dag. Klikk på denne lenken for å åpne sendingen i et nytt vindu.  

To av tunnelboremaskinene i Follobaneprosjektet  er oppkalt etter modige damer med en sterk tilknytning til Oslo og Middelalderparken, som ligger nær fjellhallen der gjennomslaget skal skje. Nå gjenstår det å se hvem av de to damene som blir den  første til å få gjennomslag den 11. september – blir det dronning Eufemia eller dronning Ellisiv? 

Tunnelboremaskinene (TBM) vil etter gjennomslaget lagt bak seg ni kilometer hver i nordlig retning. Det samme forventes av de to sørgående maskinene til neste år. Sammen graver de fire damene den hittil lengste jernbanetunnelen i Norden.

Det første gjennomslaget
Bane NOR valgte tunnelboremaskiner for utgravning av hoveddelen av den lange tunnelen. Boringen startet 5. september 2016 og utgravningene i nordlig retning ligger i dag foran planen. Med nye metoder og løsninger viser prosjektet vei for fremtidige jernbaneprosjekter i Norge.

Follobanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Ski med hele 50% og utgjør en viktig del av InterCity-satsningen som utføres av Bane NOR. Dette er det første gjennomslaget for tunnelboremaskinene i det store Follobaneprosjektet. Prosjektet strekker seg fra Oslo til Ski i Akershus og inkluderer den 20 km lange tunnelen som er bygget i hardt norsk fjell. 

Det endelige gjennomslaget for boringen av jernbanetunnelen vil etter planen skje våren 2019. To tredjedeler av hele Follobaneprosjektet er allerede utført.

Fire kjemper
Hele operasjonen med de fire gigantiske tunnelboremaskinene styres fra et sentralt riggområde på Åsland, utenfor Oslo. Boringen gir store miljøfordeler sammenlignet med tradisjonell boring og sprengning. Transportbånd transporterer utgravd steinmasse fra tunnelene som skal gjenbrukes som en del av grunnmassen i et nytt boligområde som skal etableres ved anleggsområdet. Denne måten å drive tunellboring på medfører en reduksjon i kjøretøy på offentlige veier og mindre forurensning.  

Ekstremt hardt fjell i Norge
Arbeidet med tunnelboremaskinene forvaltes av den spansk-italienske totalentreprenøren Acciona Ghella Joint Venture. De 150 meter lange maskinene, med en diameter på 9,96, er de sterkeste TBMene noensinne og er produsert av Herrenknecht i Tyskland. Maskinene borer vei gjennom harde masser av stein og fjell som er dannet gjennom flere istider.

Følg gjennomslaget direkte her på banenor.no
Følg kappløpet mellom de to maskinene i tunnelen i Oslo: Gjennomslaget vil streames direkte fra innsiden av fjellhallen og du er hjertelig velkommen til å følge den store begivenheten her, 11. september fra klokken 1100.

Bakgrunn

Dronning Eufemia: Eufemia var dronning i Norge fra 1299, gift med Kong Håkon Magnusson. Eufemia giftet seg med Håkon i Mariakirken in Oslo. Ruinene etter Mariakirken er i dag å finne i Middelalderparken, hvor Follobaneprosjektet vil kjøre gjennom en betongtunnel under parken.

Dronning Ellisiv: Ellisiv var dronning fra 1046. Hun var gift med Kong Harald Hardråde og var en russisk prinsesse. Harald tvang sin nevø Kong Magnus til å dele kongeriket mellom dem, og da Magnus døde kort tid etter, ble Harald konge av Norge og Danmark.