Varsel om beredskapsøvelse i tunnelanlegg ved Oslo S

I august åpner vi for togtrafikk på Østfoldbanen gjennom den nye Kongshavntunnelen ved Oslo S.  I forbindelse med åpningen skal vi gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med nødetatene, torsdag 27. mai.

Branntoget som benyttes under øvelsen kan frakte med seg 88.000 liter vann. Foto: Bane NOR.

Øvelsen skal foregå fra kl. 09.00 og vare i ca. 5 timer. Det vil være en del utrykningskjøretøy i området Oslogate og Loenga i dette tidsrommet. Det vil også kunne observeres røyk fra skorsteinene i Bane NORs tekniske bygg ved Loenga-området. Røyken du ser er teaterrøyk, som ikke er farlig.

Hensikten med øvelsen er å teste beredskapen i Kongshavntunnelen, og i overgangen til betongtunnelen under Middelalderparken, dersom en hendelse skulle oppstå. Gjennom øvelsen vil nødetatene bli kjent med anleggsområdet. Ved en hendelse i en togtunnel er det avgjørende at etater som har en rolle i redningsarbeidet, er øvet og godt kjent.

  • Øvelsen skjer torsdag 27. mai fra kl. 09.00 til 14.00.
  • Det blir også test av ventilasjonssystemet i tunnelen, som innebærer bruk av teaterrøyk. Denne testen vil foregå tirsdag 25.05 mellom kl. 10.00 og 12.00

I denne øvelsen skal Bane NOR og redningsetatene teste om tunellens tekniske beredskapsinstallasjoner virker som planlagt, og avdekke eventuelle avvik. Det skal blant annet øves på et scenario som innebærer bruk av røyk, dette er ufarlig teaterrøyk. Hendelsen det øves på foregår inne i tunnelanlegget, men det vil være både branntog og utrykningskjøretøyer i området.

Øvelsen påvirker ikke togtrafikken.

Øvelsen er forankret i et krav om gjennomføring av beredskapsøvelser før åpning av jernbanetunneler, og er et samarbeid mellom Bane NOR og nødetatene.

Fakta Kongshavntunnelen

  • Kongshavntunnelen er en ny jernbanetunnel for inngående Østfoldbanespor. Tunnelen er sammenkoblet med en ny betongtunnel i Klypen. Den nye tunnelstrekningen på ca. 2 km, og er planlagt å bli tatt i bruk i august 2021 for Østfoldbanen. Betongtunnelen i Klypen vil være nordre del av fremtidige Blixtunnelen når nye Follobanen etter planen skal tas i bruk i desember 2022

Fakta Follobanen:

  • Follobanen tilrettelegger for redusert reisetid Oslo-Ski og dobbelt så stor togkapasitet mellom Oslo og Ski.
  • Omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
  • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) og 22 km nytt dobbeltspor
  • Første norske lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
  • Designes for hastighet opptil 250 km/t
  • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Pressehenvendelser: Pressevakt: 916 56 565 eller presse@banenor.no