Arbeid på jernbanen 24.-25. oktober

Bane NOR skal i helgen 24.-25. oktober utføre viktig anleggsarbeid på Østfoldbanen, som krever stans i togtrafikken. Follobaneprosjektet skal i den forbindelse utføre arbeid ved Oslo S og i Ski.

Østfoldbanen er i denne perioden stengt mellom Oslo S-Halden og Oslo S-Kråkstad. For informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmeside eller mobile apper (f.eks. Entur).

Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene og de reisende.

Arbeidet starter lørdag 24.10 kl. 01:30 og slutter søndag 25.10 kl. 14:00.

Oslo S

Arbeidet som skal utføres i Oslo er ikke spesielt støyende, men det vil være trafikk og aktivitet i området i det oppgitte tidspunktet. Det er døgnkontinuerlige arbeider som foregår denne helgen.

Ved Oslo S vil det først og fremst være generell anleggsvirksomhet i den togfrie perioden. Dette er mindre støyende arbeid som ikke vil påvirke naboer i noen særlig grad. Fra lørdag formiddag vil det i utføres spunting ved Oslo S, dette vil medføre noe støy, men arbeidet vil foregå ved spor 25, i god avstand fra bebyggelsen. Bane NOR benytter også den togfrie perioden til å gjennomføre jernbanetekniske- og signalarbeider. Dette er ikke støyende arbeid.

Ski

I Ski skal det blant annet gjøres etterarbeid med signalanlegget og testing av strømforsyningen til tekniske bygg. Det vil være generell anleggsvirksomhet i den togfrie perioden, blant annet i tilknytning til befaring av ulike tekniske anlegg. Det vil arbeides døgnkontinuerlig, men aktivitetene vil medfører lite støy.

Nye Follobanen

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres arbeidet i helgen mens det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av perioden med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter bruddperioden. Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål - Ta kontakt! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post eller kontakt oss på nabovkattelefonen (se kontaktinformasjon lenger ned i denne artikkelen.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakt
Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.09:00-15:00).
E-post: follobanen@banenor.no .

Sentralbord
Tlf: 05280.