Se stasjonen ta form

Med godt arbeid hver dag kommer deler av vestsiden av nye Ski stasjon på plass. Både plattformer og undergang begynner å finne sin form. Se fremskrittene her!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tidligere er det utført omfattende grunnarbeid i dette området. Grunnen har blitt stabilisert med kalksement og spuntvegger og det er et tidkrevende, men nødvendig arbeid. Totalt er det til nå gravd ut ca. 110.000 kubikkmeter masse, mens rundt 8000 kubikkmeter gjenstår. 


Store betongkonstruksjoner på plass
Ca. 9000 kubikkmeter betong er hittil bruk for å støpe blant annet plattformer, undergang og  støttevegger. Rundt 2000 kubikkmeter gjenstår før all betong er på plass i dette området.

All betong som utgjør plattform 1 og 2, samt undergangen som leder opp til disse to plattformene, er nå på plass. Nylig startet også montering av bærerbjelker på plattformene. Bærebjelkene, som er laget av stål, skal holde oppe de karakteristiske bueformede tretakene.

Før vestsiden kan tas i bruk skal blant annet reisetorg vest bli ferdig, tretakene skal monteres, signalsystemer skal testes og nye spor og sporveksler skal bygges.

Planen er fortsatt å åpne vestsiden av stasjonen i august i år. Mye arbeid gjenstår og Bane NOR vil gi oppdatert status om arbeidet i løpet av mars. 

 Foto: Bjørn Sandness

 Foto: Bjørn SandnessFoto: Bjørn Sandness

Foto: Bjørn Sandness