Follobaneutgravningene er de største i hovedstaden på over 100 år

Arkeologer jobber side om side med Bane NORs entreprenører mens utbyggingen av Follobanen pågår i Oslo. Siden 2013 har Bane NOR blant annet bidratt med over 150 millioner kroner til de arkeologiske utgravningene ved Middelalderparken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Store deler av Bane NORs anleggsarbeid ved Oslo S, skjer i et historisk område i Gamlebyen i Oslo, et område som har stor arkeologisk betydning. 

- Man har funnet puslespillbiter som vi har føyd til puslespillet om Oslos historie. De brikkene har blant annet bestått av pavesegl, gullring og bygninger, i tillegg til historien om vanlige menneskers liv, forteller riksantikvar Hanna Geiran, om funnene i Gamlebyen.Riksantikvar Hanna Geiran.

Et viktig samfunnsoppdrag for Bane NOR
Som en del av Bane NORs samfunnsoppdrag har det vært viktig at Follobaneprosjektet ivaretar og sikrer uerstattelig kildemateriale i samarbeid med Riksantikvaren.

- Når Bane NOR bygger jernbane i urbane strøk, blir det store inngrep. Det er vårt samfunnsansvar å bidra til å ivareta og sikre de arkeologiske utgravningene så vi tar vare på historien for ettertiden. Slik kan våre barn se hvilken fantastisk by Oslo var i Middelalderen, sier prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Per David Borenstein.

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutter reisetid, og samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk. De nye sporene mellom Ekebergfjellet og inn til Oslo S, skal gå inn under Middelalderparken og sikrer at parken og grøntarealet blir nesten dobbelt så stort. 

Tett koordinering, penger og ressurser
Bane NOR har satt av både penger og ressurser til de arkeologiske utgravningene. Side om side med nærmere 40 arkeologer har Bane NOR og prosjektets entreprenører koordinert og fulgt opp arbeidet i tett samarbeid med Riksantikvaren og arkeologene i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

- Dette begynte som en del av planleggingen av hele Follobanen. I utgangspunktet var spørsmålet; hvor skal traseen gå? Det vi visste var at vi måtte ende inne på plattformene på Oslo S.Per David Borenstein og Anne Marie Dyrøy.

Så var det å finne den enkleste måten, uten å ødelegge for de fornminnene som var her. I denne prosessen var det en løpende dialog med Riksantikvaren. Det er ikke et spadetak i dette området som ikke er befattet av fornminne-regelverket, forteller Anne Marie Dyrøy, som er prosjektleder for området Middelalderparken og Oslo S i Follobaneprosjektet.

Et viktig og godt samarbeid
Utgravningene i forbindelse med Follobaneprosjektet er de største og viktigste i hovedstaden på mer enn 100 år. Et godt samarbeid mellom Bane NOR, Riksantikvaren og NIKU, har vært viktig, både for fremdriften i anleggsarbeidet, og for at nye sider ved Oslos historie skal avdekkes.

- For oss har det vært et privilegium å samarbeide med Bane NOR. De er proffe på anleggsvirksomhet, og vi har lært masse om HMS, vi har jobbet hånd i hånd, vi har drevet vintergravning i stor stil som vi aldri har gjort før, og vi har gjort det i et utmerket Adm.dir i NIKU, Kristin Bakkensamarbeid. Jeg håper også at det vi har gjort kan gi merverdi til Bane NORs prosjekter, sier administrerende direktør i NIKU, Kristin Bakken.

Prosjektleder Dyrøy er enig i at det gode samarbeidet har hatt stor betydning.

- Dette har vært en ny arbeidssituasjon, både for dem og for oss. Tett dialog, ukentlige møter og avklaringer har gjort at dette har gått bra, sier hun.

Telt og varme
Så langt har Bane NOR bidratt med over 150 millioner kroner til det arkeologiske arbeidet, i tillegg kommer ressurser og telt og varme på vinteren.

- Skulle vi klare fremdriften måtte vi også jobbe vinterstid. Ulempen med det er selvsagt kulde, snø og frost. Det løste vi i samarbeid med å sette opp store telt som vi varmet. Det blir kostnader ut av det, men samtidig blir kostnadene på arbeidstelt og annet langt mindre enn en forlenget byggetid hadde blitt, forklarer Dyrøy.

Etterarbeid og resultater
Selv om de mest omfattende arkeologiske undersøkelsene nå er ferdigstilt, er det fortsatt pågående arbeid i forbindelse med Follobaneprosjektet. Det er også i tiden framover at resultatene av de arkeologiske funnene for alvor vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten. Nå pågår etterarbeid, med rapportskriving og funnbehandling.

På nettsiden Midt i middelalderen, kan du se et kart over middelalderområdet i Gamlebyen i Oslo, og her kan du se 3D modell av noen av funnenen NIKU har gjort i forbindelse med Follobaneprosjektet.

Utgravning av hus fra 2013. Foto Gunnar Børseth, Bane NOR