Fakta om Follobaneprosjektet

 • 22 km nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski
 • Direktetog – halvert reisetid
 • Samspill med Østfoldbanen – flere tog til rett tid
 • Gir dobbelt så stor tog-kapasitet Oslo-Ski
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo
 • Bygges for hastighet opptil 250 km i timen
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Gir nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski, omfattende forbedringer på Oslo S, nytt spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) i to tunnelløp (totalt 40 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Boret med fire tunnelboremaskiner (18,5 km) – og ved sprengning drill & blast og drill & split (uten sprengning)
 • Trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Blixtunnelen etter planen i desember 2022
 • Norges hittil største samferdselsprosjekt
 • Bygges ut samtidig fra fire (opprinnelig fem) anleggsområder
 • Forberedende arbeid fra 2014/2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling fra februar 2015 til andre halvår 2016
 • Hovedarbeid fra 2015