Fakta om Follobaneprosjektet

 • 22 km nytt dobbeltspor for høyhastighetstog mellom Oslo og Ski
 • Direktetog – tilrettelagt for ned til halvert reisetid
 • Samspill med Østfoldbanen
 • Gir dobbelt så stor tog-kapasitet Oslo-Ski
 • Trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Blixtunnelen etter planen fra desember 2022. (Noe sluttarbeid med ombygging av gammel tunnel inne på Oslo S avsluttes i 2023.)
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo
 • Bygges for hastighet opptil 250 km i timen
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Prosjektet omfatter nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski, viktige forbedringer på Oslo S, nytt spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) i to tunnelløp (totalt 40 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Boret med fire tunnelboremaskiner (18,5 km) – og ved sprengning drill & blast og drill & split (uten sprengning)
 • Bygges ut samtidig fra fire (opprinnelig fem) anleggsområder
 • Forberedende arbeid fra 2014/2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling fra februar 2015 til andre halvår 2016
 • Hovedarbeid fra 2015
 • Norges hittil største samferdselsprosjekt

 

Første del av Follobaneprosjektet ble ferdig 24. august 2020, da vestre del av nye Ski kollektivknutepunkt ble tatt i bruk.

Den andre ferdige delen ble åpnet 9. august 2021. Fra den dato går inngående Østfoldbane gjennom den nye Kongshavntunnelen (1,4 km) og forsetter, sammen med utgående Østfoldbane, i en ny betongtunnel under Middelalderparken, rett sør for Oslo S. Bane NOR planlegger å starte opp trafikk på Follobanen, gjennom Blixtunnelen, i desember 2022. (Inne på Oslo S skal noe sluttarbeid med ombygging av en gammel tunnel pågå også i 2023.)