Gods på bane – fra trailer til tog

Jernbanen var i sin tid en forutsetning for den industrielle revolusjon. I dag er den minst like banebrytende for den grønne revolusjonen vi står overfor. For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane.

- Gods på bane er en avgjørende faktor for å nå de ambisiøse klimamålene som defineres i Parisavtalen. Et godstog kan frakte like mye som 20-30 lastebiler, sier Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Så bærekraftig er gods på tog

Du kjenner følelsen av å havne bak en lastebil på en ett-felts riksvei. En uharmonisk dans over snirklete fjelloverganger med potensielt risikable forbikjøringer. Trailertrafikken i Norge er ikke som på kontinentets strømlinjeformede motorveier der både vær- og kjøreforhold er mer forutsigbare. Ved å frakte mer gods på jernbanen, fjerner vi ikke bare et stressmoment fra veibildet, men vi bidrar også til en bærekraftig utvikling av et stadig økende transportbehov. Det er faktisk slik at hvis man transporterer en container fra Oslo til Trondheim på tog fremfor med lastebil, så sparer man miljøet for ett tonn CO2-utslipp. Det tilsvarer en flyreise tur/retur fra Oslo til Bangkok*.

(*Kilde: SAS’ klimakalkulator)

Grønne grep på godsterminalene

Bane NOR satser tungt på å øke godstransporten på tog, en satsing som støttes i den nasjonale transportplanen som regjeringen har meislet ut for de neste elleve årene. Et av tiltakene er å ta i bruk lengre og tyngre tog, som øker effektiviteten og kapasiteten. Et annet er å legge om til grønne godsterminaler.

– Vi har en tydelig visjon om å legge om til grønn drift på godsterminalene våre innen 2025 og jobber her og nå for at disse terminalene skal være utslippsfrie.

– Vi ligger veldig godt an på godsterminalen Ganddal i Sandnes. I 2024 ferdigstiller vi den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen, sier Stenstrøm.

På disse terminalene vil nye og lengre spor gi plass til lengre godstog, alle spor vil være elektriske og det vil tilrettelegges for ladepunkter til trucker og reachstackers. Dermed kan all flytting og lasting/lossing av godsvogner inne på terminalen skje helt utslippsfritt. Den grønne terminalen skal også benytte seg av energi fra fjernvarme og solceller, samt ha elektrisk løfteutstyr. I tillegg utvikler Bane NOR såkalte «city hubs», der varer kan distribueres fra toget og ut til mottaker med utslippsfrie distribusjonsløsninger.

   

   

Slik når vi klimamålene

Hva frakter disse godstogene, lurer du kanskje på? Jo, det er alt fra post og matvarer til møbler, frukt, kjøretøy og materialer. I noen områder fraktes naturressurser som malm og tømmer. For at Norge skal lykkes med sine bærekraftmål, som er å halvere 50 millioner tonn CO2-utslipp innen 2030, så er det helt avgjørende at mer godstransport flyttes over fra vei til bane.

– Det er vår jobb å sørge at jernbanen kan levere på disse grønne, klimavennlige premissene – fra terminal til terminal. Det er en oppgave vi tar svært seriøst, sier Bane NORs godsdirektør.

5 grunner til at gods på bane er bærekraftig:

  1. Jernbanen representerer kun 0,1 % av Norges CO2-utslipp per år. Veitrafikk utgjør 17 %.
  2. Jernbanen er arealeffektiv. Man kan frakte større kvanta samtidig enn på lastebil.
  3. Jernbanen har færre ulykker enn godstransport på vei.
  4. Jernbanens materiell har lang levetid. Gjennomsnittsalderen på lastebilene på norske veier er 6 år. Togene har rullet i opptil førti år.
  5. Jernbanen er ikke en løsning som må bygges. Vi har tilgang på den nå!

Derfor er toget barnefamiliens beste venn

Mer på skinner setter mindre spor. Det betyr ikke bare at tog gir mindre CO2-utslipp, men også tryggere skoleveier, sunnere omgivelser og grønnere oppvekstmiljø. Det er godt nytt for familien Skare Andersen.

Banepodden

Banepodden

Hør mer om jernbanens miljøfortrinn og hvordan mer på skinner setter mindre spor.

Lytt til podkast

Hvorfor fortjener pendlere og miljøet mer tog?

Tog er den mest klimaeffektive måten å reise på. Derfor er vi sikre på at naturen sender en hilsen til alle som pendler med tog til og fra jobb.

Hvorfor er miljøbevisste så glade i toget?

Vi jobber hele tiden for at flere kan ta mer tog. Det gir oss ekstra motivasjon at vi samtidig jobber for en bærekraftig framtid. Motivasjon får vi også fra ekte togentusiaster. Sånne som Thale.