Ett pendlertog fjerner 600 biler fra veien

Vi i Bane NOR jobber for at det skal bli enda lettere for deg å ta toget litt oftere – for hver gang du lar bilen stå bidrar du til en grønnere hverdag. Men da må også tilbudet være bra nok til at du vil vurdere toget. For når alt går på skinner, er vi sammen om en mer bærekraftig fremtid.

Fordeler ved å flytte trafikk fra veiene over på skinner

 

– Det er egentlig veldig enkelt. Flytter vi trafikk fra veiene og over på skinner får vi en grønnere hverdag. Det sier Karoline Hjertø, direktør bærekraft, Bane NOR.

Det finnes mange gode grunner til å la bilen stå litt oftere. Visste du at transportsektoren står for  en tredjedel av norske klimagassutslipp? Jernbanen står for 0,4 % av disse.

 

Visste du at

Hvis 800 mennesker bestemmer seg for å ta toget i stedet for bilen i rushtida, vil vi i snitt fjerne 600 biler fra veien på en typisk dag. Det har mye å si for lufta vi puster inn og energien vi slipper ut. 

 

Gummidekk mot asfalt vil alltid være mindre miljøvennlig enn stål mot stål, som på jernbanen. Elbilen bidrar til utslipp av både svevestøv og mikroplast på lik linje med bensin- og dieselbiler. 

 

Derfor er jernbanen et godt alternativ, men den kan alltid videreutvikles. Vi i Bane NOR jobber kontinuerlig for å få på plass enda mer bærekraftige løsninger, innen alt fra vedlikehold og drift til mer energieffektive systemer.

 

Visste du at ett pendlertog fjerner 600 biler fra veien?

  • Hvert år mister vi 12 300 friske leveår i Norge til svevestøv, der biltrafikken bidrar mest.
  • 40 % av all mikroplast kommer fra veitrafikken.
  • Det utgjør ca. 2 kg mikroplast per kjøretøy hvert eneste år.

Ett godstog fjerner 30 lastebiler fra veien

..det betyr mindre ulykker, mindre kø og generelt tryggere veier for deg som reiser

Illustrasjon av et godstog som kjører langs skinnene med skog og fjell i bakgrunnen.
Godstransport på jernbaneskinne med grønt jorde i front, skog i bakgrunn og blå himmel
Det at flere av oss velger toget fremfor bil og fly der det er mulig, har en stor verdi. På samme måte som pendlertog bidrar til en grønnere fremtid, gjør også godstransporten det når vi flytter gods fra lastebiler og over i godstog.
Å få mer gods fra veien og over på skinner er et viktig tiltak. Som et steg mot utslippskuttene i 2030, forteller direktør for godstransport Oskar Stenstrøm at de jobber aktivt med å gjøre terminaldriften der godset blir lastet av og på, grønnere.

Vi har definert det vi kaller «grønne terminaler». Det betyr at alt på terminalene skal være 100 % elektrisk drevet i 2025. Vi jobber nå helt konkret for å få til en utslippsfri drift, og jeg mener dette er et viktig grep frem mot 2030. Det er helt avgjørende å få en overflytting av gods fra vei til bane.

Direktør godstrafikk, Oskar Stenström, Bane NOR

– På Nygårdstangen i Bergen har vi allerede åpnet Norges grønneste godsterminal. Terminalen er tilrettelagt for helt utslippsfri drift, og fra start til slutt har vi tenkt grønt.
Vi har lagt vekt på bærekraft i alle ledd av byggingen, og den er et godt eksempel på hvordan godsdrift skal bli helelektrisk om kort tid.
De ansatte skal helst bruke elsykler for å komme seg rundt, så de grønne lommene er rett og slett steder på terminalen hvor de kan lade syklene og ta seg en pust i bakken sammen med kolleger.

Flis fra Moelven på Solørbanen Foto: Øystein Grue

Kontinuerlig forbedring av vår bærekraftige praksis

 

Bane NOR jobber mot det overordnede klimamålet Norge har satt seg: Vi skal kutte det totale utslippet med 50 % innen 2030. Selv jobber vi ut fra en bærekraftstrategi som gjelder ut 2025. Her har vi definert flere mål som går på å videreutvikle jernbanens miljøfortrinn og sikre mer punktlighet, forutsigbarhet og en sømløs reise for alle som tar toget. 

– Vi ønsker så langt det går å bygge der det allerede er asfaltert, gruslagt eller bygget. Bygging på skog, åker, myr og jorder frigir store mengder CO2 og ødelegger for både dyr og planter.
 
Dette er noe vi allerede gjør i dag, blant annet i Trondheim, Drammen og Barcode i Oslo, hvor vi har bygget boliger og kontorer uten å ødelegge natur.

Selv om Bane NOR tenker bærekraft i alt vi gjør, er det viktig å understreke at vi også har punkter vi kan bli bedre på.

– Det har også vært en krevende periode for mange reisende, spesielt i forbindelse med den nye Follobanen.  Skal vi nå utslippskuttene i 2030 er jernbanen en viktig del av svaret, og da må tilbudet være deretter, avslutter Karoline Hjertø. 

Les vår bærekraftstrategi her.

Les mer om jernbanens miljøfortrinn

Vi må bygge på grått for å unngå nedbygging av natur

Nedbyggingen av norsk natur skjer i et høyt tempo. Stadig mer areal går fra grønt til grått, i form av nye veier, hus og hytter. Hvordan får vi mer bærekraftig transport, flere boliger og arbeidsplasser der mange vil bo og jobbe? Når vi bygger på grått, bygger vi på areal hvor det allerede har vært bygget.


Skrevet av:

  • Bane NOR, 08.04.2024