Bilens miljøavtrykk tilsvarer 133 plastposer - hvert år

Når vi skal et sted, tar vi ofte bilen. Når varer skal sendes, brukes ofte lastebiler. Dette resulterer i store klimagassutslipp, svevestøv og mikroplast.

Transport står for en fjerdedel av Norges samlede energiforbruk

 

Dette forbruket er i stor grad basert på oljeprodukter som bensin og diesel. Dette betyr at en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra trafikken – det meste fra veiene, en god del fra fly og noe fra skip. Jernbanen står for 0,4 prosent av disse utslippene.

Illustrasjon av en rød bil, og ut av bilen bak kommer det plastposer og svevestøv. Bane NOR

Hva er egentlig mikroplast?

Vi har kvadratkilometer med parkeringsplasser og milevis med vei over hele landet. Hver morgen triller vi ut fra garasjer, carporter, gater og torg. Dekkene legger igjen partikler av mikroplast. De små plastbitene tas av vinden og blåses ut over land og vann. Faktisk tilsvarer miljøavtrykket fra én bil om lag 133 plastposer hvert eneste år. 

Hva er svevestøv?

Men plasten er ikke det eneste som kommer fra veitrafikken. Støvkorn av forskjellig stoff slippes fra asfalten og forurenser lufta vi puster inn. I 2021 rapporterte det Det europeiske miljøbyrået(├ąpnes i ny fane) at rundt 1200 personer i Norge dør for tidlig hvert år på grunn av svevestøv. Alt av dette kommer ikke fra veitrafikken, men mye gjør det. 

Det oppstår også noe slitasje fra jernbanens skinnegang, men dette er i mye mindre doser, og det virvles ikke opp slik som svevestøvet fra veiene.

 

Nye jernbaneskinner liggende ved siden av hverandre
Målet er å flytte mer trafikk fra veiene over til mer klimavennlig og utslippsfri transport. Derfor er satsing på jernbanen satsing på en bærekraftig fremtid. Derfor ønsker vi å se deg på våre stasjoner.
På baner med sammenhengende dobbeltspor, som for eksempel Gardermobanen, blir kapasiteten mangedoblet. Flere tog kan kjøre etter hverandre i samme retning, og passere motgående tog, uten å måtte stoppe eller senke farten. 
Nå er det satt i gang en større satsing på vedlikehold og fornying av våre eldre og enkeltsporede strekninger. I tillegg må veiene og gatene rundt Oslo også vedlikeholdes.  
Dagens satsing er en god start. Det må likevel mer til hvis vi skal bevege oss i retning av landets veldig ambisiøse mål for utslippskutt. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å halvere det totale klimagassutslippet innen 2030 sammenlignet med 1990
Vi må fortsette arbeidet med å vedlikeholde og fornye den jernbanen vi allerede har. Det må investeres i utbygging av dobbeltspor eller kryssingsspor.

Øystein Grue, Bane NOR


Skrevet av:

  • Bane NOR, 08.04.2024