Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

En fremoverlent holdning til ny teknologi er nøkkelen til å nå klimamålene. Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi som revolusjonerer energibruken på jernbanen i store deler av Europa.

Høye lysende bygninger i mørket, med togskinner forran

Oslo sentralstasjon Foto: Bane NOR

Bærekraftig utvikling i jernbanen

I dagens samfunn forbruker vi langt mer energi enn vi klarer å produsere på bærekraftig vis, og det gjør både oss og kloden sårbar. Det er avgjørende å senke energiforbruket vårt, samtidig som vi i større grad må resirkulere den strømmen vi bruker. Bane NOR har lenge vært i førersetet for den bærekraftige utviklingen i jernbanebransjen.

Bremseenergi er en effektiv måte å gjenbruke elektronene. Denne typen resirkulering er energieffektivitet i et nøtteskall, og takket være vår teknologi kan togselskapene mate hele 20 % av energien tilbake via kontaktledningen og få betalt for den. Tidligere gikk mye av denne energien tapt som varme i bremsene

Dyre M. Gulbrandsen, Leder energihandler i Bane NOR, Direktør i Eress

Tilbakematet energi kan brukes av andre tog, eller av andre strømabonnenter som deg og meg.

Et miljøvennlig energieventyr

Teknologien det er snakk om ble utviklet i Norge i 2003, og siden da har energiforbruket i den norske jernbanen vært en rollemodell i Europa. Ved hjelp av avanserte målesystemer og overvåkningssystemer kan togselskapene kartlegge egen energibruk. De kan se hvor og når de bruker mest strøm, og dermed få oversikt over hvordan de kan kjøre togene på en mer energieffektiv og miljøvennlig måte. Det høres veldig enkelt ut, men er det så enkelt?

– Da vi startet opp Eress, introduserte vi en helt ny måte å forvalte strømleveranse til tog. Vi tenkte nytt, og dette er på mange måter en Askeladd-historie der vi krysset grensen ut i Europa med en relativt enkel løsning på en kompleks utfordring, sier han.

Dette er Eress

Eress (European Railway Energy Settlement System) er en helt ny måte å tenke energibesparelse på innenfor togdrift. Eress-systemet er utviklet av Bane NOR, og ble lansert i 2003. Det er organisert som et non-profit partnerskap.

I dag er ni europeiske land med i partnerskapet, og Bane NOR sitter i førersetet når det gjelder opplæring og den bærekraftige utviklingen av samarbeidet.