De første ombygde arbeidstogene har vendt hjem

Vi digitaliserer jernbanen med et nytt digitalt signalsystem. Nå er de første togene oppgradert og tilbake i tjeneste på Nordlandsbanen.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

Publisert: 17. oktober 2022 klokken 16:33

Oppdatert: 27. februar 2023 klokken 16:33

Lokfører i tog foran ny skjerm

Trond Andreassen i Spordrift kjørte de to første ombygde og endelig godkjente arbeidstogene tilbake til nord. Hedda Nossen, Bane NOR

Det nye signalsystemet heter ERTMS og skal gi flere tog i rute og en mer stabil jernbane. For å kunne kjøre på det nye systemet må togene bygges om.

Viktig milepæl

Nå er tre skinnegående arbeidsmaskiner av type LTR17 endelig godkjent av Statens jernbanetilsyn og overlevert til eier, Bane NOR Transport. Forrige uke rullet to tog ut fra verkstedet på Grorud tilbake til stasjoneringsstedene på Fauske og Mo i Rana. Der betjener de Nordlandsbanen, for å holde togtrafikken i gang for passasjerer og gods.

Det er en stolt prosjektleder Børge Lillehagen som er med på tur når toget ruller ut fra verkstedet.

– Det er utfordrende å få tak i deler som en følge av den globale forsyningssituasjonen, og ombyggingen har gått saktere enn planlagt. Derfor er det ekstra stas å nå denne milepælen, både for oss i prosjektet, leverandøren Alstom og for Bane NOR som nå får togene tilbake i drift, sier han.

Smartere tog

Med ERTMS fjernes de fysiske signalene langs sporene, og informasjonen flyttes inn i en skjerm i toget.

– Vi får rett og slett litt smartere tog. Hvert tog får en ny hjerne, det vil si en datamaskin, som kontrollerer avstanden til andre tog og overvåker togets fart. Lokomotivføreren får en ny skjerm som gir informasjon om togtrafikken, sier Lillehagen.

For at toget skal kunne kjøre på strekninger både med og uten nytt signalsystem har toget også fått en egen enhet, STM, som «oversetter» mellom dagens signalsystem og det nye systemet i toget.

2000 lokførere på kurs

Over 400 tog skal bygges om, og cirka 2000 førere må læres opp i det nye systemet. En som har vært på kurs er Trond Andreassen fra Spordrift. Han sitter i førersetet i LTR17, og får testet den nye ombordskjermen helt frem til Mosjøen med en pause for natten på Oppdal.

– Jeg skulle egentlig ha gått av med pensjon, og trodde ikke jeg skulle få med meg dette. Men det er bare å hoppe i det og lære seg noe nytt, fleiper lokføreren.

Han forteller at han allerede nå, før signalsystemet er satt i drift, får mye mer informasjon gjennom det nye førerpanelet som kalles DMI. Det står for Driver Machine Interface.

– Det ligger mye mer informasjon i infrastrukturen enn det vi klarer å se i dagens førerpanel. I dag får vi stort sett kodede beskjeder og tall. Med den nye skjermen får vi opp mye mer detaljert og visuell informasjon som viser avstander til målepunkter. Målepunkter er steder der informasjonen fra signalsystemet gjelder fra, for eksempel der vi skal starte å sette ned hastigheten, forklarer Andreassen.

Når ERTMS tas i bruk på strekningene skal fører få kjøretillatelser gjennom den nye skjermen, og enda mer detaljert og nøyaktig informasjon.

Fakta - ERTMS

  • Nytt digitalt signalsystem, ERTMS, skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute.
  • Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk forløpende. Hele Norge skal være dekket innen 2034
  • De første strekningene skulle ta i bruk signalsystemet i år. Dette er utsatt på grunn av den globale forsyningssituasjonen og utfordringer med å bygge om nok tog. Bane NOR jobber med ny plan for når strekningene kan åpne.

Fakta - ombygging av togene

  • Alle tog som skal kjøre på det digitale signalsystemet må bygges om. Det er en krevende logistikk ettersom de fleste togene er i trafikk.
  • Ombyggingen av hver togtype må designes i minste detalj for å sikre at det er i henhold til sikkerhetskravene.
  • Når designet er godkjent av Statens jernbanetilsyn kan det testes på det første toget. Denne prosessen er svært tidkrevende. Design, ombygging, testing og revidering av designet tar ca. 18 måneder. 
  • Ombygging av hvert tog av samme type vil gå mye fortere, fra 2 til 6 uker avhengig av togtype.
  • Hvert tog skal godkjennes av Statens jernbanetilsyn etter ombygging.

Publisert: 17. oktober 2022 klokken 16:33

Oppdatert: 27. februar 2023 klokken 16:33