Venter med nytt signalsystem på Gjøvikbanen

I november skulle et nytt signalsystem tas i bruk på Gjøvikbanen. Nå utsettes åpningen, av hensyn til de reisende. Dette påvirker ikke dagens togtilbud.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

Publisert: 19. september 2022 klokken 00:00

Oppdatert: 27. februar 2023 klokken 14:15

Passasjertog

Arbeidet med nytt signalsystem fortsetter for fullt, så vi kan gi de reisende et bedre togtilbud med flere tog i rute. Ingvald Ramsrud, Bane NOR

Bane NOR bygger nytt digitalt signalsystem på jernbanen i hele Norge. Det er en helt nødvendig fornyelse av dagens mange og gamle signalanlegg. Satsingen skal gi færre feil og en mer punktlig jernbane.

De første strekningene, Nordlandsbanen og Gjøvikbanen, skulle åpne i år.

Tidligere i år ble det klart at den globale forsyningskrisen gjør at vi ikke får bygd om nok tog til å åpne Nordlandsbanen. Alle tog som skal kjøre på det nye signalsystemet, må bygges om. For Gjøvikbanen har situasjonen sett bedre ut, med noe bedre tilgang til delene som trengs.

– Vi har fulgt leverandøren tett for å sikre nok tog til å sette Gjøvikbanen i drift med ERTMS i november. Nye tilbakemeldinger fra leverandøren tilsier at vi kun vil ha to tog klare på dette tidspunktet. Det er ikke nok til å gi passasjerene et godt nok togtilbud. Derfor venter vi med å ta i bruk signalsystemet til vi har flere tog klare, forklarer konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne.

Ingen konsekvenser for dagens togtilbud

Utsettelsen har ingen betydning for dagens togtilbud. Det er i dag timesfrekvens i morgen- og ettermiddagsrushet, og ellers tog annenhver time på Gjøvikbanen.

Det kan bli noen konsekvenser for togtrafikken i perioder i høst og vinter når vi tester det nye signalsystemet. Følg med på Vy-appen eller vy.no for å se om dette gjelder din togavgang.

Bane NOR har et godt samarbeid med Vy for å sikre at de reisende skal merke minst mulig til arbeidene med ERTMS. Når det nye signalsystemet tas i bruk, skal det bli færre forsinkelser og flere tog i rute for passasjerer og gods.

Fortsetter for fullt

Det nye signalsystemet består av tre nye systemer som skal snakke sammen; det er et system i togene, et signalsystem og et trafikkstyringssystem. I tillegg skal over 6000 ansatte i jernbanen læres opp.

– Arbeidene med utvikling av programvare, installasjon, testing og opplæring fortsetter for fullt etter dagens plan. Her ligger vi godt an, og vi vil ta i bruk det nye signalsystemet mellom Roa og Gjøvik så snart et tilstrekkelig antall kjøretøy er bygd om, forsikrer Kjenne.

Når Nordlandsbanen og Gjøvikbanen kan åpne, er avhengig av forsyningssituasjonen og hvilke grep leverandøren tar for å sikre at togene blir bygd om raskt nok.

Tett oppfølging av leverandøren

Prosjektet er komplekst, og Kjenne forteller at prosjektet og leverandørene håndterer utfordringer fortløpende. I tillegg til de globale utfordringene prosjektet har støtt på, har leverandøren som bygger om togene utfordringer med å holde fremdriften.

– Vi følger både forsyningssituasjonen og leverandørene tett. Hele sektoren er avhengige av forutsigbare leveranser for å komme i mål. Vi er alle opptatt av å få på plass nytt signalsystem så snart som mulig, så vi kan få flere tog i rute, sier han.


Publisert: 19. september 2022 klokken 00:00

Oppdatert: 27. februar 2023 klokken 14:15