Hvorfor jobbe hos oss?

Hos oss møter du ambisiøse kolleger som jobber med komplekse utfordringer. Kulturen er preget av tverrfaglig samarbeid og et stort engasjement for jernbanen.

En gruppe unge mennesker på en takterrasse med Barcode i bakgrunnen.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Vår største ressurs er menneskene som jobber her. Vi vet at mangfold bidrar til å skape resultater, og at vårt oppdrag er viktig – og stadig blir viktigere.

Kulturen er skapt gjennom tett tverrfaglig samarbeid og høyt engasjement, fra folk med mange med forskjellige bakgrunner. Samtidig er det viktig at livet har plass til både arbeid og fritid. Jobben vi gjør er viktig for samfunnet, og arbeidet skal utvikle og glede - ikke slite oss ut.

Alle er velkommen!

Vi føler oss trygge på at du vil møte likesinnede hos oss, og vi ønsker å styrke vårt mangfold og inkluderingsarbeid.

Hos oss er alle velkommen uansett legning, kjønn, religion og alder. Hos oss skal du kunne være like mye deg selv som hjemme. Det vi har til felles er engasjementet for jernbanens fremtid.

(Artiklen fortsetter under bildet.)

En mann i gul vest står på perrongen med et tog i bakgrunn.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Mangfolds- og inkluderingsarbeid

Våre ledere deltar på kurs med stort fokus på mangfoldsledelse. De skal følge våres lederprinsipper, og ta aktivt del i arbeidet med inkludering og mangfold. Det er en jobb vi ønsker at hele samfunnet skal engasjere seg i. 

Inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) er en intensjonsavtale mellom regjeringen, arbeidstakernes og arbeidsgivernes foreninger. Målet er å forebygge sykefravær og hindre at folk faller ut av yrkeslivet. 

Dette gjøres gjennom å kartlegge ansattes behov og organisere arbeidsplassen, slik at vi kan planlegge og gjennomføre tiltak. Slik tilrettelegger vi for større mangfold og gode arbeidsplasser.

Les IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv på regjeringen.no.(åpnes i ny fane)

Dilemmatrening, etikk og nulltoleranse 

Våre medarbeidere tar stadig obligatoriske kurs i dilemmatrening. Det skal bidra til å ivareta våre verdier. Vi handler etter retningslinjer for nulltoleranse mot mobbing, trusler, og trakassering.

Vi ønsker å stadig bedre måten vi jobber på. Vi skal være flinke til å utfordre hverandre, så vi sikrer fokus på inkludering og støtter opp om mangfoldet vi ønsker på jobb.

Ansattgoder 

Vi kan tilby en rekke ansattgoder, som blant annet: 

 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og hjemmekontor
 • Sommertid 15. mai til 14. september
 • Gode pensjonsordninger med høye sparesatser
 • Konkurransedyktige bank- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler med sentral beliggenhet
 • Personalbillett med GoAhead, SJ NORD og VY's tog

Fokus på lederutvikling

Som en del av vårt kompetansetilbud på lederutvikling tilbys flere samlinger, kurs og workshops. Våre medarbeidere er vår aller viktigste ressurs, derfor vektlegger vi deres utvikling høyt!

Dette har ført til at våre ledere er kjent for å skape gode resultater, utvikle våre medarbeidere og skape et miljø for læring og utvikling. Vi er en attraktiv arbeidsgiver for ledere som vil og kan utvikle seg til større lederroller og vi har en intern pool med kompetente ledere vi kan rekruttere fra. 

Konkrete eksempler på lederutvikling i Bane NOR 

 • «Vokse i lederrollen»  - Lederutvikling i fire moduler 
 • «Samspill og ledelse» - Lederutvikling for matriseleder  
 • "Ledelse på skinner" - Kontinuerlig teoretisk påfyll og inspirasjon for deg som er leder
 • "På sporet av ledelse" Ledertalentutvikling tilpasset medarbeidere som er yngre enn 35 år, og er motivert for en lederrolle. 
 • Arbeidsrettslige tema
 • HMS-kurs
En smilende kvinne sitter ved et bord inne i et kontorbygg. I bakgrunn er det to som snakker sammen.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR