Regler og arbeidsprosesser

Vi har strenge sikkerhetsregler som skal følges av alle ansatte og entreprenører som jobber på jernbanenettet. Her har vi samlet alle regler og prosesser vi har utviklet for å sikre en trygg og effektiv utbygging og drift av jernbanen.