Prosesskoder

Prosesskoden omfatter anleggsarbeid, drift og vedlikehold, og er påkrevd ved arbeid for Bane NOR.

Prosesskoden skal gi ensartede regler for utførelse, kontroll og oppmåling av samme arbeidsart. Den skal lette arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette vil også gjøre det langt enklere for entreprenører å prissette arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeider vil være likt fra tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst.

Gjeldende utgave 2017

Bane NORs prosesskoder en nå tilgjengelig i ny versjon. Denne utgivelsen erstatter forrige versjon fra 2016. Endringen er hovedsakelig navneendring fra Jernbaneverket til Bane NOR.

Bane NOR Infrastruktur, Teknologi og regelverk, har koordineringsansvar for Bane NORs prosesskoder. De ulike kapitlene har kapittelansvarlige fra ulike deler av organisasjonen.