TU-sirkulær - Sirkulær for trafikkutøverfunksjon

Entreprenører med godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere, skiftere eller førere skal sikre at medarbeidere mottar, gjør seg kjent med og har forstått innholdet i utsendte TU sirkulærer for Bane NORs trafikkutøverfunksjoner.

Entreprenører med godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere, skiftere eller førere må sikre at medarbeidere mottar sirkulærer via nettløsning (Netpublicator). Før disse funksjonene skal utøves, skal man ha kvittert for at følgende er lest og forstått:

  • alle TS-sirkulærer
  • alle TU-sirkulærer
  • alle S-sirkulærer i toglederområdet man skal jobbe i
  • alle S-sirkulærer som gjelder flere områder

Publiserte sirkulærer legges i tillegg fortløpnde ut på denne siden i riktig rekkefølge