KIM-prosjektet: Strukturering og standardisering av informasjonsleveranser i utbyggingsprosjekter

KIM-prosjektet fokuserer på å strukturere og standardisere informasjonsleveransene i utbyggingsprosjekter. Målet er å gi logiske navn til objekter og egenskaper i samsvar med bransjens standarder. Les mer om KIMs krav og leveranseformater.

På denne siden:

Krav til informasjonsmodellering (KIM) er Bane NORs krav for bruk av BIM i utbyggingsprosjekter. Målet er å strukturere og standardisere informasjonsleveransene i Bane NOR's prosjekter.

Prosjektet fokuserer på å gi logiske navn til objekter og egenskaper i samsvar med bransjens standarder. Objekter og egenskaper kobles til ulike standardiserte formater i bransjen, som for eksempel IFC. Bane NOR krever i dag at enkelte prosjekter leverer i IFC 4.3-format eller nyere.

Om KIM

KIM stiller krav gjennom en kravdatabase. Kravene kan valideres ved bruk av Information Delivery Specification (IDS).

KIM er delt inn i fagområder. Hvert fagområde inneholder alle objekter som fagområdene er ansvarlige for å levere. Databasen inneholder en fullstendig oversikt over alle faglige objekter, men det er viktig å merke seg at prosjektets egenart og fase vil påvirke hvilke krav som stilles i de ulike prosjektene. Alle objekter har tilhørende egenskaper.

KIM versjon 1 omfatter følgende fag

 • Bane (BANE)
 • Elektro bygg og infra (RIE)
 • Kontaktledning (KL)
 • Signal (SIG)
 • Tele (TELE)

KIM vil etter utgivelse av versjon 1 fortløpende utvides med følgende fag

 • Akustikk (RIAk)
 • Arealplan (PLAN)
 • Arkitekt (ARK)
 • Brann (RIBr)
 • Byggeteknikk/konstruksjon (RIB)
 • Geologi (GEOl)
 • Geoteknikk (GEOt)
 • Grunnerverv (GRU)
 • Hydrogeologi (HYG)
 • Hydrologi (HYD)
 • Interiørarkitekt (IARK)
 • Landskapsarkitekt (LARK)
 • Rigg (RIG)
 • Sikkerhet (RIS)
 • Sikring (SIK)
 • Skilt og oppmerking (SKI)
 • Støy (STØ)
 • Tunnel (TUN)
 • Vann og avløp (RIVA)
 • Veg (VEG)
 • VVS (RIV)

Objekter og egenskaper

KIM bruker følgende standardisering som grunnlag for objekter og egenskaper:

 • ISO 16739-1 (IFC) med prefiks Pset_
 • NS 8360 norske egenskaper med prefiks NONS_
 • NOSSB med prefiks NOSSB_ (Et tverrfaglig samarbeid mellom byggherrer, bl.a. Statsbygg, Sykehusbygg og Bane NOR om å standardisere resterende egenskaper som ikke er dekket av de nevnte standardene)

KIM har startet arbeidet med å strukturere navngivningen av egenskapene på samme måte som for objekter. For eksempel kan bransjen bruke navnet MMI (strukturert navn), mens Bane NOR ønsker en kobling til det standardiserte navnet NONS_Process.ProcessStatus.

I prosjektet bruker vi det strukturerte navnet, men ved leveranse kobles det til det standardiserte uttrykket. På denne måten kan det strukturerte navnet gi en kobling mot en hvilken som helst standard.

Det gjenstår fortsatt arbeid med å strukturere navnene. Der navngivningen ikke er strukturert, vil navnene følge standardiseringen nevnt tidligere.

Level of information need (LOIN)

I tillegg til å definere objekter og egenskaper med strukturerte navn og leveranseformat, stiller KIM også krav til hvilke objekter og egenskaper som skal leveres, og når de skal leveres. Dette gjøres i henhold til Level of information need (LOIN) EN 17412-1.

KIMs grensesnitt til andre initiativer

KIM vil i første versjon inkludere kravene i Prosjektinformasjonskrav (PIR) basert på NS-EN ISO 19650. Dette vil dekke informasjonen som er nødvendig for å støtte interne prosesser.

Vi jobber også med et internt forbedringsprogram (EPOKE BIM/FDV) for å definere informasjonsbehovet for overlevering fra prosjekt til drift. KIM vil dermed fungere som et «bibliotek» for våre interne prosesser og kan tilpasses for hvert prosjekt.

Workshop om KIM

I forbindelse med at versjon 1.0.0 av KIM publiseres 1. juli 2024 inviterer KIM-teamet i Bane NOR bransjen til workshop om KIM i Bane NORs lokaler i Scweigaards gate 33 fredag 13. september fra kl. 12.00–15.00. Dette vil være en workshop som krever fysisk tilstedeværelse.

Vi ønsker å få input fra bransjen slik at vi kan videreutvikle KIM. Temaer for dagen vil inkludere standardisering, strukturert informasjon, prioritering av informasjon, veiledere med mer. Bane NOR vil også holde noen korte presentasjoner.

Påmelding Workshop om KIM

Workshop om KIM

Tid: 13. september 2024 kl. 12.00 - 15.00
Sted: Scweigaards gate 33, Oslo

Påmeldingsfrist: 6. september kl. 12.00

Tilbakemeldinger fra bransjen

Prosjektet ønsker tilbakemelding på strukturert navngivning av objekter, egenskaper og objektenes faglige tilhørighet.

Kontakt oss

Mer informasjon

Send oss en e-post om du har

 • spørsmål rundt BIM, generelle krav eller modellbasert prosjektering
 • spørsmål rundt KIM-prosjektet eller tilbakemeldinger til oss om prosjektet

Innhold i KIM 1.0.0

KIM versjon 1.0.0 inneholder krav til følgende leveranser:

 • Leveranse Hovedplan
 • Leveranse Detaljplan
 • Konkurransegrunnlag – utførelsesentreprise
 • Konkurransegrunnlag – totalentreprise
 • Arbeidsgrunnlag – utførelsesentreprise
 • Arbeidsgrunnlag – totalentreprise

Dette er tilgjengeligjort gjennom et excelark som inneholder alle leveranser og alle fag og et sett med IDS-filer per fag (6 filer per fag)

Last ned KIM 1.0.0

Last ned presentasjoner