ERTMS - Prosjekteringsretningslinjer

Her finner du retningslinjer for prosjektering av nye ERTMS signalanlegg på det norske jernbanenettet, for Level 2-strekninger.

Read article in English

Målet med dokumentene er å sikre standardisert prosjektering av det nye signalanlegget, for å oppnå kostnadseffektivitet og effektiv bruk av ressurser i prosjekteringsprosessen.

Prosjekteringen av ERTMS bør følge prinsippene som er gitt i dokumentet, og eventuelle avvikende løsninger bør vurderes med tanke på om de støtter følgende:

  1. Gi tilstrekkelig kapasitet (iht. gjeldene og framtidig ruteplan)
  2. Gi robusthet i ruteplanen
  3. Enhetlig operasjonelle forhold (så langt det praktisk lar seg gjennomføre)
  4. Ressurseffektivitet mht. livstidskostnader (ikke bygg mer enn behovet tilsier)

Dokumentene oppdateres jevnlig, så sørg for å bruke den nyeste versjonen som er tilgjengelig på denne siden.

Engineering Guidelines ERTMS

Mer informasjon

Har du spørsmål om prinsippene i dokumentene eller forslag til forbedringer?

Send oss gjerne en e-post.