BIM og standardisering i jernbaneinfrastruktur

Utforsk viktigheten av BIM i digitaliseringen av jernbaneinfrastrukturen, og hvordan vi har gjort fremskritt innen bruk av BIM i utbyggingsprosjekter.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er viktig for digitaliseringen av jernbaneinfrastrukturen. Vi bruker BIM i store og mellomstore utbyggingsprosjekter, men også i stadig flere mindre prosjekter.

Bane NOR er involvert i utviklingen av internasjonale standarder, spesielt innen jernbanedomenet i IFC 4.3. 

Last ned Generelle krav til BIM og geomatikk

Fremtidige prosesser og leveranser

Vi fokuserer også på levering av modellbaserte prosjekter for drift og vedlikehold, spesielt til vår vedlikeholdsdatabase Banedata.

Vi standardiserer informasjonen som skal leveres for alle utbyggingsprosjekter og ser på automatisering av informasjonsflyten mellom systemene våre.

Vi jobber også med å avklare bruken av modeller i drift- og vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med vår driftsorganisasjon.

Bruken av BIM har vært en prioritet i Bane NOR siden starten av InterCity-prosjektet i 2014, og det er vedtatt at modeller skal brukes i alle prosjekter i alle planfaser.

Vi er aktive i buildingSMART og har nylig blitt valgt som styremedlem i buildingSMART Norge. Vi planlegger å bruke egenskaper fra standardiserte Datamaler i fremtiden.

Fra høsten 2023 vil vi kreve at alle nye modellbaserte prosjekter leveres i IFC-format.

Krav til informasjonsmodellering

Vi har også utviklet vår egen informasjonsstandard kalt Krav til informasjonsmodellering (KIM).

Vi samarbeider med Statsbygg og bruker den samme kravdatabasen, BIMQ, for å standardisere informasjon om objekter i modellen. Målet er å automatisere mottakskontroll av modeller.

Kontakt oss

Mer informasjon

Send oss en e-post om du har

  • spørsmål rundt BIM, generelle krav eller modellbasert prosjektering
  • spørsmål rundt KIM-prosjektet eller tilbakemeldinger til oss om prosjektet