Samlokalisering og montøravtale

Vi tilbyr samlokaliseringstjenester for elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre telemaster og tekniske rom langs jernbanelinjene fra nord til sør. Her finner du avtale og vilkår.

En av våre telemaster med teknisk rom.

Bane NOR

Nye standardvilkår

I 2020 laget vi nye standardvilkår for EKOM operatørers mulighet til å samlokalisere hos oss og å søke om selvstendig adgang til våre tekniske rom og hytter.

Vilkårene skal likebehandle alle operatører og montørselskaper og baserer seg på prinsippene om åpenhet, transparens og ikke-diskriminerende behandling. 

Samlokaliseringsavtale

En samlokaliseringsavtale gir EKOM operatør rett til å søke om plass til utstyr i Bane NOR sine telemaster og over 500 tekniske rom langs sportrase.

Montøravtale

Selskaper som skal arbeide på tredjeparters elektroniske kommunikasjonsutstyr i våre tekniske rom og telemaster, må ha montøravtale med oss.

En montøravtale gir selskaper muligheten til å kunne søke om selvstendig adgang til våre lokasjoner for sine egne ansatte.

Tilbudet om følgetjeneste fra Bane NOR ble avviklet som 01. januar 2022.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om avtalene våre? Kontakt oss på e-post.