Mobil i tunnel

Mobiloperatører kan koble seg på våre tunnelradioanlegg, for å tilby sine abonnenter mobildekning når de reiser med tog. Her finner du avtale og vilkår.

Tunnelløp.

Rundt 30 jernbanetunneler er utstyrt med tunnelradioanlegg, som gjør det mulig for mobiloperatører å koble seg på, slik at reisende har mobildekning også i tunnel. Dette kaller vi MIT, eller Mobil i Tunnel.

For at mobildekning skal være mulig, inngår vi avtaler med kommersielle mobiloperatører og tilrettelegger for at tilbudet til togpassasjerer kan videreutvikles. Derfor har vi utviklet og modernisert måten vi samhandler med mobiloperatørene på.

Nye standarvilkår

I 2020 laget vi nye standardvilkår for mobiloperatørers påkobling til tunnelradioanleggene våre.

Både påkoblingsprosessen og vilkårene skal likebehandle alle mobiloperatører og baserer seg på prinsippene om åpenhet, transparens og ikke-diskriminerende behandling.

Bedre mobil- og nettdekning

Politiske myndigheter har signalisert at de ønsker bedre mobil- og nettdekning langs sporet. Vi deler oppfatningen om at dekning langs sporet er nødvendig for å gjøre toget til en moderne og konkurransedyktig transporttjeneste hvor passasjerene kan bruke reisetiden på PC, mobiltelefon og andre digitale hjelpemidler når og hvor de ønsker.

Gjennom nye, oppdaterte vilkår legger vi til rette for gode avtaler med mobiloperatørene. I dag er imidlertid mobiloperatørenes kostnader for høye til at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å koble seg på våre tunnelradioanlegg. En statlig støtteordning må trolig på plass for å dekke mobiloperatørenes kostnader knyttet til MIT slik at togpassasjerene i fremtiden kan få bedre nettdekning på reisen.