Mobil og internett i tunnel

Her finner mobiloperatører avtale og vilkår for å koble seg på våre tunnelradioanlegg langs jernbanen.

Innsiden av en jernbanetunnel

Bane NOR

Mobil og internett i tunnel (MIT) er tunnelradioanlegg som gir togreisende mobildekning også i tunellene.

Myndighetene ønsker bredere mobil- og nettdekning langs sporet.

Dekning langs sporet er nødvendig for å gjøre toget til en moderne og konkurransedyktig transporttjeneste, hvor passasjerene kan bruke reisetiden på PC, mobiltelefon og andre digitale hjelpemidler når og hvor de ønsker.

Vi har rundt 40 jernbanetunneler utstyrt med tunnelradioanlegg som mobiloperatører kan koble seg på.

For å gi abonnenter som reiser med tog mobildekning langs hele sporet, legger vi til rette for gode avtaler med mobiloperatørene.

Se avtaledokumenter for ytterligere informasjon.