Godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner

Godkjenningsordning for virksomheter som leverer personell med sikkerhetsfunksjoner, skal bøte på det økte antall hendelser med sikkerhetsfunksjoner involvert.

Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Godkjente virksomheter

Her finner du en oppdatert liste over godkjente virksomheter som kan levere personell godkjent i operative funksjoner med betydning for sikkerheten. Listen oppdateres løpende.

Bare virksomheter som har gyldig godkjenning i ordningen, kan utføre arbeid med sikkerhetsfunksjoner som leverandør eller underleverandør til Bane NOR.

Gyldig godkjenning i Godkjenningsordningen vil kunne oppstilles som et kvalifikasjonskrav i anbudskonkurranser og er et kontraktskrav der sikkerhetsfunksjoner inngår.

Følgende sikkerhetsfunksjoner omfattes av ordningen

  • Hovedsikkerhetsvakt (HSV)
  • Lokal Sikkerhetsvakt (LSV)
  • Leder for Elsikkerhet (LFS)*
  • Fører
  • Skifter

*For LFS gjelder ordningen for bemyndigelsene LFS 2431 og LFS 2429.

Last ned krav i godkjenningsordningen

Se søknadsskjema her

Av skjemaet fremgår hvilke kriterier virksomheten skal oppfylle. Vi tar ikke imot søknader i annen form enn på dette skjemaet.

Kriteriene skal være oppfylt i hele godkjenningsperioden.

Krav til dokumentasjon vedlagt søknad

Kontaktinformasjon

Mer informasjon

For mer informasjon, send mail til Godkjenningsordningens mailadresse. Saksbehandler tar kontakt med dere.