Når blir det stans i togtrafikken?

I forbindelse med utbyggingen av Gjøvikbanen planlegger Bane NOR flere korte og en lengre stopp i togtrafikken. Her får du oversikt over når og hvor det blir stopp i togtrafikken i 2021 og 2022.

I forbindelse med utbyggingen av Gjøvikbanen blir det flere perioder med stans i togtrafikken. En av tingene som skal gjøres er å bytte ut kontaktledningsanlegget. Her ser vi et boretog som brukes til å bore hull for fundamentene til nye master til kontaktledningen. Foto: Sjur Rogne, Bane NOR.
Tidspunkt
Strekning
Varighet
Stasjoner det foregår arbeid på
2.- 3.oktober 2021 Oslo S - Gjøvik 27 timer Alle stasjoner
27.- 29. november 2021 Grefsen - Roa 47 timer Nittedal - Monsrud
26.- 27. mars 2022 Grefsen - Roa 33 timer Nittedal - Monsrud
5.- 8. mai 2022 Grefsen - Roa 83 timer Nittedal - Monsrud
17.- 20. juni 2022 Grefsen - Roa 72 timer Nittedal - Monsrud
20.-22. august 2022        Grefsen - Roa 51 timer Movatn – Hakadal
8.- 10.oktober 2022   Grefsen - Roa 51 timer Movatn – Hakadal
19.- 20. november 2022 Roa – Gjøvik 36 timer Jaren
24.- 28. november 2022 Roa – Gjøvik 4 dager Alle stasjoner

Varsling av støy

Når vi har stans i togtrafikken gjør vi arbeid i og langs jernbanen som vi ikke kan gjøre når det går tog. De som bor i nærheten og vil bli påvirket av arbeidene vil bli varslet pr. SMS dersom det er støyende arbeider. Hvis det er støyende arbeider om natten vil de som blir berørt av det få tilbud om alternativ overnatting sendt pr. SMS.  

De som ikke mottar tilbud om alternativ overnatting, men mener at de har spesielle behov for alternativt oppholdssted, må kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene er alltid varslet til kommunelege og politi i kommunen.

Forbudt å ferdes i sporet

I perioden når arbeidet foregår er det stans i vanlig togtrafikk, men vi kan benytte skinnegående transport for å frakte materiale eller bruke spesielle, skinnegående anleggsmaskiner. Derfor er det strengt forbudt å ferdes i sporet også i disse periodene.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål om utbyggingen av Gjøvikbanen kan du sende en e-post til gjovikbanen@banenor.no Du kan også ringe nabokontakten vår mellom kl. 9-15 mandag - fredag på mobil 90368431.

Vi sender ut en status annen hver uke på SMS om arbeidet som nå pågår i forbindelse med utbyggingen av Gjøvikbanen. Du kan melde deg på denne tjenesten ved å sende Gjøvikbanen Info til 26112. Avmelding skjer ved å sende Gjøvikbanen Slutt til 26112. Den ukentlige statusen finner du ellers på denne siden. (lenke)