Skal du arbeide nær jernbanen?

Skal du jobbe nær sporet, felle et tre eller kjøre kranbil, da må du kontakte oss før du kan sette i gang.

Kontakt oss før du setter i gang

Har du planlagt å arbeide nærmere enn 30 meter fra jernbanespor eller kontaktledningsanlegg, må du kontakte Bane NOR før du setter i gang. Arbeidet skal ikke kunne medføre noen risiko for deg eller for jernbanen.

Dette må du informere om 

Vi ber deg kontakte Bane NORs postmottak i god tid før du skal utføre arbeidet og beskrive hva du har tenkt å gjøre. Det er viktig at vi er informert om hvilke arbeidsmaskiner du har tenkt å bruke og i hvilken avstand fra jernbanen du har planlagt arbeidet.

Dette må du søke om tillatelse om 

I noen tilfeller er arbeidet av en art som gjør at du også må søke til Bane NOR om tillatelse etter  jernbaneloven § 10(├ąpnes i ny fane). Dette gjelder blant annet om du har tenkt å oppføre stillas eller tårnkran nærmere enn 30 meter fra jernbanen.

Skal du bygge, rive eller grave nær jernbanen? 

Skal du jobbe på Bane NORs grunn?

Dersom du må jobbe på Bane NORs grunn må det inngås avtale med Bane NOR som grunneier.

Da må du sende en henvendelse til Bane NORs postmottak