Skal du føre kabler, ledninger eller rør i nærheten av jernbanen?

Ønsker du å føre kabler, vann og avløp (VA) og gass i nærheten av jernbanen må du ha tillatelse etter jernbaneloven og inngå kryss- og nærføringsavtale med oss.

På denne siden:

Dette gjelder deg som ønsker å føre kabler, vann og avløp (VA) og gass mindre enn 30 meter fra jernbanen og over eller under Bane NORs grunn.

Slik søker du

Dette er en todelt prosess, som medfører at du både må:

  1. Sende søknad om tillatelse etter jernbaneloven § 10, trykk her for mer informasjon
  2. Sende søknad om å inngå kryss- og nærføringsavtale, trykk her for søknadsskjema(åpnes i ny fane)

Krav til dokumentasjon

Det kan være ulike krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om tillatelse etter jernbaneloven § 10(├ąpnes i ny fane) og til avtale som inngås med Bane NOR som grunneier. Arbeid under og ved spor stiller strenge krav til at stabiliteten i sporet blir ivaretatt.

Dette må du legge ved søknaden 

Vi ber om du legger ved

  • informasjon om nøyaktig hvor du skal jobbe (banestrekning med kilometerangivelse)
  • relevant informasjon om hvilke kabler/rør som skal føres
  • snittegning som viser pressegrop og mottaksgrop målsatt med avstand til jernbanen og hvor dypt rørgjennomføringen skal ligge.

Unntak

Lengre unna enn 30 meter

Er føringen lengre unna enn 30 meter fra jernbanen, men på Bane NORs grunn, må det kun inngås kryss- og nærføringsavtale med Bane NOR som grunneier.

Nærmere enn 30 meter

Er føringen nærmere enn 30 meter fra jernbanen, men ikke på Bane NORs grunn, må det kun søkes om tillatelse etter jernbaneloven § 10.

Les mer om jernbaneloven § 10 på Lovdata(├ąpnes i ny fane)