Alternativ overnatting

Har du mottatt melding om at du har krav på alternativ overnatting på grunn av støy? Se hva tjenesten går ut på og hvordan du bestiller.

Om tjenesten

Søk om alternativ overnatting

Har du fått melding fra oss om at du kan få alternativ overnatting på grunn av støy?

Noe du lurer på?

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål eller du trenger mer informasjon. 

Bane NOR Kundeservice

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00