Planlagt arbeid på jernbanen

Vi vedlikeholder og oppgraderer jernbanenettet over hele Norge. Lurer du på hva vi gjør og om arbeidet vårt påvirker din togreise? Se etter dato og strekning i oversikten.

Pågående arbeid

Nittedal stasjon Reiseinfo: Vy
Fra: søndag 12.12.21 kl. 00:00 Til: mandag 20.06.22 kl. 02:00
Det er kun 1 spor i bruk mens vi oppgraderer Nittedal stasjon. Oppgraderinger langs hele Gjøvikbanen gjør at det fra høsten 2022 blir mulig å kjøre timesavganger mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik. I tillegg økes kapasiteten for gods. Les mer om prosjektet her.

 

Sandefjord stasjon Reiseinfo: Vy
Fra: søndag 12.12.21 kl. 00:00 Til: fredag 30.11.22 kl. 00:00
Pga av brann i sikringsanlegget på Sandefjord stasjon juli 2021 må vi bytte signalanlegg. Det er kun et par tog daglig som påvirkes av dette arbeidet. 

 

Snartemo-Kristiansand Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 10.01.22 kl. 04:31 Til: søndag 26.06.22 kl. 10:50
Vi arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Neslandsvatn-Kristiansand. Arbeidet pågår kun mandag til torsdag mellom kl. 04:31 og 11:45 og lørdag morgen 04:31- 10:50. Vi jobber ikke 15/1, 12/2, 12/3, 9-18/4, 1/5, 17/5,  26-30/5, 28/5 - 6/6. Les mer om prosjektet her.

 

Trondheim S-Skatval Reiseinfo: SJ
Fra: Fredag 29.04.22 kl.00:00 Til: lørdag 10.12.22 kl. 07:10

Vi utfører arbeid i forbindelse med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Arbeidet pågår lørdager mellom kl 14:00 og 21:10 og søndager mellom kl 07:50 og 15:00. Les mer om prosjektet her.  

 

Arna-Bergen Reiseinfo: Vy
Fra: søndag 01.05.22 kl.01:40 Til: søndag 25.09.22 kl. 05:20
Vi bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen og bygger om Nygårdstangen godsterminal. Arbeidene pågår kun mellom kl 01:40 og 05:20 natt til søndag. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.

 

Marienborg - Leangen Reiseinfo: SJ
Fra: tirsdag 10.05.22 kl.00:00 Til: lørdag 10.12.22 kl. 23:59

Vi utfører arbeid i forbindelse med elektrifisering av Stavne - Leangenbanen. Strekningen er stengt for togtrafikk.  Les mer om prosjektet her.  

Planlagt arbeid

Mai 

Hjerkinn-Oppdal Reiseinfo: SJ

Fra: onsdag 18.05.22 kl. 04:55

Til: søndag 29.05.22 kl. 08:00
Vi fornyer svillene på strekningen. Vi arbeider ca. 10 timer per døgn. Dette vil føre til noen tidsendringer og instillinger.

 

Asker-Mjøndalen/Sande Reiseinfo: Flytoget, Go-AheadVy
Fra: torsdag 26.05.22 kl. 05:26 Til: mandag 30.05.22 kl. 02:00
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid i Lieråstunnelen og bygger nytt  dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Les mer om prosjektet her.

 

Bryne-Stavanger Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: lørdag 28.05.22 kl. 02:00 Til: mandag 06.06.22 kl. 13:00
Vi utfører oppgradering av signalanlegget.

 

Mosjøen-Bodø

Reiseinfo: SJ

 

Fra: lørdag 28.05.22 kl. 21:00

Til: søndag 29.05.22 kl. 13:15

 

Vi fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. Les mer om ERTMS her.  

 

Juni

Lillestrøm-Charlottenberg Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 04.06.22 kl. 04:15 Til: mandag 06.06.22 kl. 12:00
Vi utfører forebyggende vedlikehold og arbeider i forbindelse med ombygging av Skarnes stasjon. Les mer om prosjektet her. Strekningen Kongsvinger-Charlottenberg åpner søndag 5. juni kl 16:15

 

Oslo S- Lillestrøm Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 04.06.22 kl. 06:00 Til: mandag 06.06.22 kl. 04:00
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet påvirker kun lokaltog L1.

 

Grong-Bodø Reiseinfo: SJ

Fra: lørdag 04.06.22 kl. 10:30

Til: mandag 06.06.22 kl. 10:30
Vi fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. Les mer om ERTMS her.

 

Holmestrand-Skien Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 11.06.22 kl. 02:00 Til: mandag 13.06.22 kl. 02:00

Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. 

 

Oslo S-Halden-Ed Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 11.06.22 kl. 03:00 Til: søndag 12.06.22 kl. 13:00
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og bygger Follobanen. Les mer Follobanen her. 

 

Bergen-Arna Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 11.06.22 kl. 10:00 Til: søndag 12.06.22 kl. 12:30

Vi bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen og bygger om Nygårdstangen godsterminal. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.

 

Koppang stasjon Reiseinfo: SJ

Fra: lørdag 11.06.22 kl. 12:00

Til: søndag 12.06.22 kl. 12:00
Flytting av togsporsignaler i forbindelse med innfasing av nye tog på Rørosbanen

 

Bjerka-Bodø Reiseinfo: SJ

Fra: lørdag 11.06.22 kl. 21:00

Til: søndag 12.06.22 kl. 13:10
Vi fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. Les mer om ERTMS her.

 

Asker-Spikkestad Reiseinfo: Vy
Fra: mandag 13.06.22 kl.09:00 Til: fredag 17.06.22 kl. 13:10
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet pågår kun mellom kl. 09:00 og kl. 13:00.

 

Oslo S-Gjøvik Reiseinfo: Vy
Fra:  fredag 17.06.22 kl. 02:00 Til: mandag 20.06.22 kl. 02:00
Vi oppgraderer Gjøvikbanen slik at det kan kjøres timesavganger mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik. I tillegg økes kapasiteten for gods. Les mer om prosjektet her

 

Trondheim S-Bodø Reiseinfo: SJ
Fra: lørdag 18.06.22 kl.03:30 Til: mandag 20.06.22 kl. 06:15

Vi utfører forebyggende vedlikehold, arbeid i forbindelse med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen samt ERTMS.  Les mer her om elektrifiseringsprosjektet og ERTMS.

 

Oslo S- Rygge/Rakkestad Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 25.06.22 kl. 04:15 Til: mandag 08.08.22 kl. 02:00
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid, arbeider på Østfoldbanen og bygger Follobanen. Togene kjører med reduset hastiget uken etter arbeidene er avsluttet. Les mer her om Follobanen og arbeidene på Østfoldbanen.

 

Hele landet Reiseinfo: Flytoget, Go-Ahead, SJVy
Fra: søndag 26.06.22 kl. 02:00 Til: søndag 26.06.22 kl. 04:00
Vi utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Marienborg - Lundamo Reiseinfo: SJ

Fra: mandag 27.06.22 kl. 08:35

Til: mandag 15.08.22 kl. 13:40
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet pågår kun mandager mellom kl. 08:35 og kl. 13:40.

 

Egersund-Nærbø Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 27.06.22 kl. 12:12 Til: torsdag 30.06.22 kl. 17:40
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet pågår kun mellom kl. 12:12 og kl. 17:40.

 

Mo i Rana-Ørtfjell Reiseinfo: SJ

Fra: onsdag  29.06.22 kl. 06:22

Til: søndag 03.07.22 kl. 12:22
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet pågår kun mellom kl. 06:22 og kl. 12:22.

 

Juli

Asker - Spikkestad/Gulskogen/Sande Reiseinfo: Flytoget, Go-AheadVy
Fra: lørdag 02.07.22 kl. 03:00 Til: mandag 01.08.22 kl. 02:00
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid på Spikkestadbanen samt i Lieråstunnelen og bygger nytt  dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Togene kjører med redusert hastighet uken etter arbeidene er avsluttet. Les mer om prosjektet her. 

 

Sandvika-Asker Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 02.07.22 kl. 04:15 Til: mandag 01.08.22 kl. 02:00
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidene berører kun lokaltog L1. 

 

Oslo Lufthavn Reiseinfo: Flytoget, SJVy
Fra: lørdag 16.07.22 kl. 01:00 Til: lørdag 30.07.22 kl. 05:00
Vi utfører platformarbeid. Dette vil medføre sporendringer. 

 

Bergen-Arna Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 23.07.22 kl. 00:30 Til: søndag 24.07.22 kl. 05:15

Vi bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen og bygger om Nygårdstangen godsterminal. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.

 

Bergen-Arna Reiseinfo: Vy
Fra: onsdag 26.07.22 kl. 02:00 Til: tirsdag 02.08.22 kl. 01:00

Vi bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen og bygger om Nygårdstangen godsterminal. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.

 

Oslo S - Bryn/Grefsen/

Lillestrøm/Nordstrand/Skøyen

Reiseinfo: Flytoget, Go-Ahead, SJVy
Fra: lørdag 30.07.22 kl. 21:15 Til: søndag 31.07.22 kl. 07:15
Oslo S er stengt mens vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeider. 

August 

 

Stanghelle-Voss Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 06.08.22 kl. 22:40 Til: søndag 07.08.22 kl. 06:30

Vi utbedrer plattformene på Dale og Evanger. Les mer om arbeidene her.

 

Snartemo-Kristiansand Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 08.08.22 kl. 04:31 Til: lørdag 17.09.22 kl. 10:50
Vi arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Neslandsvatn-Kristiansand. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom kl. 04:31 og 11:45 og lørdag mellom kl 04:31 og 10:50. Les mer om prosjektet her.

 

Varhaug-Sandnes Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 08.08.22 kl. 12:12 Til: torsdag 11.08.22 kl. 17:40
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet pågår kun mellom kl. 12:12 og kl. 17:40.

 

Oslo Lufthavn-Hamar/Lillehammer Reiseinfo: SJ, Vy
Fra: tirsdag 09.08.22 kl. 07:00 Til: mandag 05.09.22 kl. 03:00
Vi utfører nødvendig vedlikehold og arbeider i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor mellom Hamar og Oslo. Les mer om arbeidene på Dovrebanen her.

 

Snartemo-Kristiansand Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: lørdag 13.08.22 kl. 21:00 Til: søndag 04.12.22 kl. 09:00
Vi arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Neslandsvatn-Kristiansand. Arbeidet pågår fra kl 21:00 lørdag kveld til kl 09:00 søndag morgen.  Les mer om prosjektet her.

 

Oslo S-Ås/Kråkstad Reiseinfo: Vy
Fra: søndag 14.08.22 kl. 01:00 Til: søndag 14.08.22 kl. 13:25
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og bygger Follobanen. Les mer Follobanen her. 

 

Narvik-Bjørnfjell Reiseinfo: Vy
Fra: søndag 14.08.22 kl. 02:50 Til: tirsdag 16.08.22 kl. 09:50

Vi utfører forebyggende vedlikehold.

Mosjøen-Svenningsdal

Reiseinfo: SJ

Fra: mandag 15.08.22 kl. 01:53

Til: mandag 19.09.22 kl. 11:31
Vi skifter ut svillene på strekningen. Arbeidet vil kun foregå mellom 01:53 og 11:30 og vi vil jobbe på ulike deler av strekningen i løpet av arbeidsperioden. 

 

Oslo S- Roa Reiseinfo: Vy
Fra:  lørdag 20.08.22 kl. 03:25 Til: søndag 21.08.22 kl.15:25
Vi oppgraderer Gjøvikbanen slik at det kan kjøres timesavganger mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik. I tillegg økes kapasiteten for gods. Les mer om prosjektet her
Stanghelle-Voss Reiseinfo: Vy
Fra: lørdag 20.08.22 kl. 22:40 Til: søndag 21.08.22 kl. 06:30

Vi utbedrer plattformene på Dale og Evanger. Les mer om arbeidene her.

 

Drammen-Kongsberg Reiseinfo: Go-AheadVy
Fra: mandag 22.08.22 kl.09:00 Til: fredag 26.08.22 kl. 14:30
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet pågår kun mellom kl. 09:00 og kl. 14:30.

 

Narvik-Bjørnfjell Reiseinfo: Vy
Fra: søndag 20.08.22 kl. 22:40 Til: søndag 21.08.22 kl. 06:30

Vi utbedrer plattformene på Dale og Evanger. Les mer om arbeidene her.

September (under oppdatering)

Kongsberg-Kristiansand Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: fredag 16.09.22 kl. 12:00 Til: mandag 19.09.22 kl. 09:00
Vi utfører forebyggende vedlikehold og arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Neslandsvatn-Kristiansand. Les mer om prosjektet her.

 

 

Oktober (under oppdatering)

Bergen-Arna Reiseinfo: Vy
Fra: søndag 02.10.22 kl. 01:40 Til: søndag 13.11.22 kl. 06:50

Vi bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen og bygger om Nygårdstangen godsterminal. Arbeidet pågår kun natt mellom lørdag og søndag. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.

 

Bergen-Voss Reiseinfo: Vy
Fra:  mandag 03.10.22 kl. 09:15 Til: fredag 07.10.22 kl. 15:45

Vi utfører forebyggende vedlikehold og bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen. Arbeidet pågår kun på dagtid mellom kl 09:15 og 15:45. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.

 

Bergen-Hønefoss Reiseinfo: Vy
Fra:  lørdag 08.10.22 kl. 00:30 Til: søndag 09.10.22 kl. 12:00

Vi utfører forebyggende vedlikehold og bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.

 

Egersund-Nærbø Reiseinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 10.10.22 kl. 12:06 Til: torsdag 13.10.22 kl. 17:34
Vi utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet pågår kun mellom kl. 12:06 og kl. 17:34.

 

November (under oppdatering)

Bergen-Voss Reiseinfo: Vy
Fra:  mandag 03.10.22 kl. 09:15 Til: fredag 07.10.22 kl. 15:45

Vi utfører forebyggende vedlikehold og bygger nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen. Arbeidet pågår kun på dagtid mellom kl 09:15 og 15:45. Les mer om prosjektene på Bergensbanen her.