Parkering på Tønsberg stasjon

I byggeperioden vil det være begrenset med parkeringsmuligheter på Tønsberg stasjon.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Utbyggingsprosjekt

Stasjon må oppgraderes for at det skal være mulig å kjøre flere tog i timen mellom Tønsberg og Oslo, når dobbeltsporet på Vestfoldbanen står ferdig i 2025.

På vestsiden, samme side som togstasjonen, vil det fra 1. september åpne ca. 100 parkeringsplasser. På østsiden blir det ingen parkeringsplasser, frem til 2025.

Som følge av de pågående byggearbeidene på stasjonen er det færre parkeringsplasser enn vanlig. Dersom det er fullt på pendlerparkeringen, kan pendlere parkere på avgiftsparkeringen uten ekstra avgift.

Hvorfor må vi benytte parkeringsplassene?
For å kunne oppgradere stasjonen er vi avhengig av riggområder både for materiell og utstyr. Fordi området rundt Tønsberg stasjon er tettbygd, er vi nødt til også å benytte dagens parkeringsplasser. Det ble undersøkt muligheter for midlertidig parkering andre steder, men vi lyktes ikke i å finne egnede områder i tilknytning til Tønsberg stasjon.