Parkering på Tønsberg stasjon

I tiden fremover vil det være begrenset med parkeringsmuligheter på Tønsberg stasjon

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Baneservice, Bane NORs entreprenør, har opprettet rigg- og anleggsområde rundt Tønsberg stasjon. Dette medfører at det vil være svært redusert kapasitet på parkeringsplassen på begge sider av jernbanelinjen.

Ny innkjøring til parkeringsplassen på østsiden er via Stenmalveien over Bjørn Farmann parkering (kommunal parkeringsplass). Ny innkjøring er skiltet fra Stenmalveien. 

Oversiktskart med beskrivelser av parkeringsplasser og omkjøring

Det er nå innkjøring via Stenmalveien, inn til Bjørn Farmann (kommunal parkering ved Familiehuset) og inn på Bane NORs pendlerparkering. Innkjøringen er markert med gul stiplet linje. Lilla stiplet linje angir hvor det er gang- og sykkelvei. Google maps

Parkeringsplasser:

Før perioden med togstans i sommer, frem 19.juni:

  • 36 p-plasser tilgjengelig på østsiden
  • 18 p-plasser tilgjengelig på vestsiden (samme side som stasjonsbygget)

I sommer og tidlig høst, 19. juni - 1. september:

  • Ingen parkering på stasjonen

Fra 1. september: 

  • 36 p-plasser tilgjengelig på østsiden
  • Vi planlegger for at parkering på vestsiden åpnes som normalt om ikke arbeidsomfanget endres. 

Hvorfor må vi benytte parkeringsplassene?

For å kunne oppgradere stasjonen er vi avhengig av riggområder både for materiell og utstyr. Fordi området rundt Tønsberg stasjon er tettbygd, er vi nødt til også å benytte dagens parkeringsplasser. Det ble undersøkt muligheter for midlertidig parkering andre steder, men vi lyktes ikke i å finne egnede områder i tilknytning til Tønsberg stasjon. 

Har du spørsmål knyttet til dette, kontakt Bane NORs kundesenter på telefon 477 70 098.