Parkering på Tønsberg stasjon

I byggeperioden vil det være begrenset med parkeringsmuligheter på Tønsberg stasjon.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Stasjon må oppgraderes for at det skal være mulig å kjøre flere tog i timen mellom Tønsberg og Oslo, når dobbeltsporet på Vestfoldbanen står ferdig i 2025.

På vestsiden, samme side som togstasjonen, vil det fra 1. september åpne ca. 100 parkeringsplasser. På østsiden blir det ingen parkeringsplasser, frem til 2025.

Hvorfor må vi benytte parkeringsplassene?
For å kunne oppgradere stasjonen er vi avhengig av riggområder både for materiell og utstyr. Fordi området rundt Tønsberg stasjon er tettbygd, er vi nødt til også å benytte dagens parkeringsplasser. Det ble undersøkt muligheter for midlertidig parkering andre steder, men vi lyktes ikke i å finne egnede områder i tilknytning til Tønsberg stasjon.