Parkering på Tønsberg stasjon

I byggeperioden vil det være begrenset med parkeringsmuligheter på Tønsberg stasjon.

  • Vestfoldbanen
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Utbyggingsprosjekt

Stasjon må oppgraderes for at det skal være mulig å kjøre flere tog i timen mellom Tønsberg og Oslo, når dobbeltsporet på Vestfoldbanen står ferdig. På østsiden av stasjonen blir det ingen parkeringsplasser, frem til 2025.

Parkering på vestsiden av stasjonen i perioden 5. april til 8. juli.
Bane NOR Eiendom og Skagerak varme etablerer tilførsel til snøsmelteanlegget på stasjonen. Anlegget etableres under parkeringsområdet. Dette arbeidet utføres etappevis, som påvirker parkeringsmulighetene på Tønsberg stasjon - se oversiktsbildet under. 

Fra 5. april til 8. juli vil det være mulig for togpendlere å parkere i deler av Eckersbergs gate 3. Dette området er markert med lyseblått i oversiktsbildet under. Innkjøring fra Farmannsveien vis a vis Slottsfjellmuseet, og du må ha gyldig pendlerbillett for å parkere her. 

Hele parkeringsområdet asfalteres i uke 27. Da må hele parkeringsplassen holdes stengt i en uke. Biler som står parkert på parkeringsplassen mandag 1. juli vil bli tauet bort uten videre advarsel. 


Som følge av de pågående byggearbeidene på stasjonen er det færre parkeringsplasser enn vanlig. Dersom det er fullt på pendlerparkeringen, kan pendlere parkere på avgiftsparkeringen uten ekstra avgift.

Hvorfor må vi benytte parkeringsplassene?
For å kunne oppgradere stasjonen er vi avhengig av riggområder både for materiell og utstyr. Fordi området rundt Tønsberg stasjon er tettbygd, er vi nødt til også å benytte dagens parkeringsplasser. Det ble undersøkt muligheter for midlertidig parkering andre steder, men vi lyktes ikke i å finne egnede områder i tilknytning til Tønsberg stasjon. I tillegg til riggområde, er deler av parkeringsplassen også anleggsområde der det bl.a. arbeides med overvannsanlegg, nytt belysningsanlegg og snøsmelteanlegg.