Vel gjennomført sommerarbeid

- I sommer har vi gjennomført alle aktivitetene vi hadde planlagt for, og enkelte steder har vi også fått gjort mer enn planlagt, sier prosjektsjef Rune Bårdsen Røer fornøyd.  

  • Vestfoldbanen
  • Togparkering Tønsberg
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 11. august 2023 klokken 20:28

Bare underbygningen, ingen skinner, sviller eller pukk.

Grunnarbeider på Tønsberg stasjon Foto: Thomas Høgli, Bane NOR

I den seks uker lange perioden med togstans på Vestfoldbanen har det vært arbeidet intenst døgnet rundt, med slike ting som ikke kan gjøres når det går tog i sporet. Arbeidene gjøres for at det skal bli sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg fra 2025. Mandag 7. august åpnet Tønsberg stasjon og resten av Vestfoldbanen igjen for togtrafikk. 

- Grundig planleggingsarbeidet i forkant av perioden, samt innsatsen til hundrevis av dyktige og dedikerte folk i Bane NOR og hos våre entreprenører, gjorde at vi kunne gjennomføre arbeidsperioden som planlagt. Når vi støtte på problemer løste vi dette i samarbeid med entreprenør og rådgiver som alle jobbet mot ett felles mål, sier prosjektsjef Rune Bårdsen Røer.  

Tønsberg stasjon i rute

Rundt 200-250 arbeidere har jobbet både natt og dag med stasjonsområdet på Tønsberg stasjon. Rubb og stubb av plattformer, skinner, sviller signalanlegg og kontaktledning på stasjonen er revet, og massene i sporet er skiftet ut. 

– Vi har rammet spunt mot Lerchesgate for å støtte opp jernbanefyllinga. Spor 1 og 2 er bygd opp igjen og plattformen til spor 1 er ferdig. Delen av mellomplattformen mot spor 2 (den delen som skal brukes) ble også ferdig i sporbruddet. I tillegg har vi bygd nytt tak over trappeløpene på mellomplattformen. Alt av kontaktledning, master og åk er nytt over spor 1 og 2. Den siste uka av bruddet ble brukt til grundig testing forteller byggeleder Thomas Slevikmoen Høgli. 

Fra mandag 4. september til fredag 22. september fullføres spuntarbeid i Lerches gate. Arbeidet skjer på dagtid mellom kl. 07-19. Spuntarbeid er støyende arbeid som vil kunne høres langt. 

Underbygning på vestre side og spuntarbeid med gravemaskin på høyre.

Permanent spunt mot Lerches gate Thomas Høgli, Bane NOR

Togparkeringsanlegget på Barkåker  

Gro Skaar, prosjektleder for togparkeringsanlegget på Barkåker forteller at arbeidene i sommer ble vel gjennomført.  

- Det har pågått pelearbeider i forbindelse med fundamentering av brokar for Brekke bru. Den største jobben var fjerning og reetablering av underbygning på eksisterende spor, påkoblingsspor og dobbeltspor på Barkåker, sier prosjektleder Gro Skaar. Nå etter sommerbruddet fokuseres det på reetableringen av Brekke bru og grunnarbeidene i selve togparkeringsområdet. 

Gjenbruk på Nykirke

Nykirke-Barkåker prosjektet skal gjenbruke den gamle Tangentunnelen rett sør for Holmestrand. Det betyr mer jernbane for pengene, for da ble det ikke behov for å bygge en ny fjelltunnel på over en kilometer med tilhørende rømningstunnel. Besparelsen var på rundt 450 millioner kroner pluss redusert CO2-utslipp og arealinngrep. 

Denne sommeren er brukt til å gi den 110 meter lange Tangentunnelen en real ansiktsløftning. Alt av gamle sviller, spor og jernbaneteknisk utstyr er fjernet. Tunnelen er blitt utvidet litt, og den har fått ny betong både i taket og på veggene. Massene er byttet ut og nye skinner, sviller og sporveksel er på plass. 


Publisert: 11. august 2023 klokken 20:28