Buss for tog i påsken

På grunn av arbeidene på Tønsberg stasjon og utbyggingen av dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker, vil det gå buss for tog i påsken.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 14. mars 2024 klokken 14:51

Det skal pågå arbeider i og nært eksisterende jernbane som gjør det nødvendig å stoppe togtrafikken fra 23. mars til 1. april. 

På dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker vil det være størst aktivitet i begge ender av dobbeltsporet. Dette arbeidet pågår nært eksisterende spor, og må av sikkerhetsgrunner utføres når det ikke går tog på jernbanen.

- På Nykirke skal vi gjorde en rekke arbeider, som blant annet innebærer å etableres en spuntvegg langs driftsveg ved E18. På Barkåker skjer det også en god del, deriblant skal vi bore 17 fundamenter til kontaktledningsanlegget, sier Emilie Enger Aas prosjektleder i Bane NOR

Tønsberg stasjon

For å få full effekt ut av dobbeltsporet må Tønsberg stasjon oppgraderes. Oppgraderingen av stasjonen startet tidlig i 2023, og vil stå ferdig høsten 2025.

- På Tønsberg stasjon skifter vi ut massene i strekningen fra jernbanebrua over Eckersbergs gate og 80 meter nordover, mot Jarlsbergtunnelen. Dette er støyende arbeider som skal pågå døgnkontinuerlig, sier Sven Narum prosjektleder i Bane NOR

24. mars stenges Eckersbergs gate for gjennomkjøring. Det vil være trafikkvakter som slipper gjennom myke trafikkanter, og nødetater kan passere ved behov.

Narum forteller at fordi Bane NOR stenger av togtrafikken, må de jobbe døgnkontinuerlig for å utnytte tiden maksimalt. Naboer som bor innenfor grensen for støynivåer på natt, har fått tilbud om alternativ overnatting.

Konsekvenser for de reisende

Når Bane NOR stanser togtrafikken, innebærer det alternativ transport mellom Stokke og Drammen. Bane NOR oppfordrer deg derfor til å beregne god tid når du skal reise. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Om prosjektet

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon. 

 


Publisert: 14. mars 2024 klokken 14:51