Her jobber vi nå

Det pågår arbeider på Tønsberg stasjon. Vi oppdaterer med relevant informasjon til naboer og andre interesserte slik at man kan følge arbeidene i prosjektet.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen

Periode med togstans i pinsen 26.5 – 30.5

Fra 20.00 fredag 26.5 vil det ikke gå tog fra Tønsberg stasjon. Det settes inn buss for tog, frem til 30.5, tirsdag morgen.Natt til 26.5 begynner vi perioden med døgnkontinuerlige støyende arbeider. Dette vil vare frem til tirsdag morgen 30.5.
 
Dagens kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) skal skiftes ut i sommer, så hovedvekten av arbeidene nå er boring og utstøping av fundamenter til det nye KL-anlegget.
 
I Pinsehelgen vil nabokontakttelefonen være bemannet hver dag mellom kl. 9 til 15. Telefonnummer: 904 19 578. E-post unb@banenor.no Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.

Støy i pinsen

Vi har kartlagt støybildet for arbeidene som pågår i pinsen. Det vil ikke være til å unngå at naboer og andre som oppholder seg i sentrum hører at vi gjør byggearbeider denne pinsen. Også om natten.

Generell informasjon om alternativ overnatting.

Naboer som bor innenfor grensen for støynivåer har fått tilbud om alternativ overnatting.  Generelle spørsmål kan stilles til nabokontakten, men det er kundesenteret i Bane NOR som er ansvarlige for alternativ overnattingstilbudet og booking.
 

Veikrysset Erlandsens gate - Stenmalveien 

I forbindelse med at Erlandsens gate skal benyttes som anleggsvei, skal det her etableres to-veis kjøring. Derfor må krysset Erlandsens gate - Stenmalveien utbedres for å ivareta sikten til gang- og sykkelveien langs Stenmalveien. Dette utbedringsarbeidet vil pågå frem til 26. mai.  

Lerches gate 1

Det vil pågå arbeid ved Lerches gate 1. Arbeidet innebærer vegetasjonsrydding, gravearbeid og andre forberedende arbeid for etablering av ny nettstasjon. Arbeidet vil pågå på dagtid.  

Eiendomsbesiktigelse

Rambøll gjennomførte eiendomsbesiktigelse, og satt opp støy- og rystelsesmålere. Eiendomsbesiktigelse innebærer kartlegging av tilstanden til eiendommene før anleggsarbeidene startet og støymålere settes opp for å kartlegge støynivåene fra Bane NORs arbeid. 

Etablering av rørføring i bakken (OPI-kanal)

Fra 3. mai skal trekkes kabler fra stasjonsbygningen til planovergangen/lyskrysset. I den forbindelse skal det være noe gravearbeid. Noen avsperringer vil forekomme, og det etableres føringsveier for reisende. For reisende betyr dette at inngangen i glasshuset er utilgjengelig en periode, og reisende bes benytte inngangene lenger nord, se bildet. 

 

Bilde av stasjonsbygget som viser hvilke innganger som er stengt og åpne

Inngangen i glasshuset vil være stengt. Inngangen gjennom stasjonsbygget foran og bak er åpen. Foto: Google maps

Plattform 1

Mandag 20.03.23 starter arbeidet med muren i bakkant av plattform spor 1. Dette innebærer at deler av plattform 1 vil stedvis og periodevis ha begrenset plattformbredde. De reisende har tilkomst til hele plattformen mens arbeidene utføres. Arbeidsområdet skilles av med midlertidige gjerder. Arbeidet på plattform spor 1 er planlagt ferdigstilt i løpet av mai.  

Parkeringstilbudet 

Parkeringstilbudet er svært begrenset i byggeperioden. Ny innkjøring til Bane NORs parkeringsplassen på østsiden er via Stenmalveien over Bjørn Farmann parkering (kommunal parkeringsplass). Ny innkjøring er skiltet fra fra Stenmalveien.

Arbeid mellom periodene med togstans i pinse og i sommer

Fra 30. mai til 24. juni vil det settes opp master til det nye kontaktledningsanlegget. Dette arbeidet skjer på natten, og er mindre støynde i korte perioder. 

Natt til 6. juni er det planlangt skinneleveranse på stasjone. 

Periode med togstans i sommer 24.6 – 7.8  

Det blir ny periode med togstans i sommer, hvor det settes inn buss for tog fra Tønsberg stasjon til Asker stasjon. Det pågår omfattende forbedringsarbeid på Vestfoldbanen som skal bedre togtilbud gjennom fylkene. Det vil komme informasjon om arbeidene i sommer nærmere perioden.