Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser. På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet Oppgradering Tønsberg stasjon.

  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 31. mars 2023 klokken 12:38

Vedtatt reguleringsplan for oppgradering av Tønsberg stasjon

Kommunestyret i Tønsberg vedtok 20. april. 2022 enstemmig reguleringsplanen for oppgradering av Tønsberg stasjon. Bane NOR skal oppgradere stasjonen til fire plattformer og fullføre dobbeltsporet fra Jarlsbergtunnelen og inn til stasjonen. Oppgraderingen gjør det mulig å ta i bruk det nye sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo som står ferdig i 2025.

Utvidelse av planområde

19. mars 2021 ble det sendt ut varsel om utvidet planområde. Det gjelder to mindre områder, og anses ikke som en vesentlig utvidelse.

Oppstart detaljregulering

Bane NOR varslet 18. november 2020 oppstart av detaljregulering av Tønsberg stasjon (eiendom med gårds og bruksnummer 208/5 med flere i Tønsberg kommune).


Publisert: 31. mars 2023 klokken 12:38