Spørsmål og svar om Follobanen

Vi får inn svært mange spørsmål om hvorfor Follobanen stoppet, og hvordan dette kunne skje. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen svar.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. januar 2023 klokken 14:38

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Saken er oppdatert 24. februar. 

Hendelsesforløpet:

Mandag 19. desember stengte Follobanen på grunn av varmeutvikling og røyk i tekniske anlegg. Det oppsto både i søndre del av Blixtunnelen og i et teknisk bygg på Ski. I løpet av julen eskalerte problemene, og 29. desember stengte vi tunnelen inntil videre, fram til 1. februar 2023. Siden da har det pågått både feilretting og testing av anlegget.

Natt til onsdag 11.januar oppsto det på ny varmgang, med påfølgende røykutvikling i koblingshuset på Ski stasjon. Dette skjedde i det samme koblingshuset som har skapt utfordringer for Blixtunnelen, men i den delen av koblingshuset som håndterer trafikk sydover fra Ski stasjon.

Siden midten av januar har vi gjennomført ulike tester, reparert skjøter og gjennomført kontroller av skjøter og endeavslutninger i anlegget. Vår gjennomgang av nesten 100 koblinger har vært omfattende, og eventuelle utbedringer er gjort etter en vurdering av sannsynlighet for å finne feil.

Testprogrammet på Follobanen var godt i gang da vi torsdag 19. januar måtte informere om at arbeidet ble mer tidkrevende enn forventet. Vi besluttet da å utsette åpningen av Follobanen til 12. februar.

25. januar ble det klart at gjenåpningsarbeidet tok lenger tid og åpningen av banen ble derfor utsatt på ubestemt tid. 

Søndag 5. februar var testkjøringen på Follobanen i gang, som er den siste delen av testprogrammet før vi kan åpne Follobanen for persontrafikk igjen. 

Vi har valgt å ikke oppgi ny dato for gjenåpning, etter som vi ser at vi i de første ukene etter hendelsen, skapte en forventning hos pendlere og andre togreisende som vi ikke klarte å innfri. Vi ønsker derfor ikke å kommunisere nye datoer, men jobber iherdig videre med alle nødvendige interne ressurser og dyktige leverandører, med å komme i mål så raskt som mulig. Når all testing er gjennomført med resultatene vi ønsker, skal vi informere om ny gjenåpningsdato. 

Hva var feil med Follobanen? Her finner du en foreløpig rapport som analyserer mulige årsaker til problemene med strømforsyningen på Follobanen. 

Styret i Bane NOR har valgt PwC som leverandør for å evaluere Follobanen. Formålet med evalueringen er å kartlegge og verifisere hendelsesforløpet som medførte at Follobanen ble stengt kort tid etter åpningen. Oppdraget er planlagt igangsatt medio mars og sluttført medio juni 2023.

Spørsmål og svar


Publisert: 6. januar 2023 klokken 14:38

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00