Hva er returstrøm?

Årsaken til at Follobanen er stengt for utbedringer, er knyttet til anlegget for togenes returstrøm. Her finner du litt generell informasjon om hva returstrøm er.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. januar 2023 klokken 16:54

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Illustrasjon som viser strømmens vei fra kraftstasjon til toget

Figuren viser strømmens vei fra kraftstasjon til toget. Illustrasjon: Bane NOR

Togenes kjørestrøm må gå i en lukket krets. Togene henter strømmen fra kontaktledningen, og når effekten er tatt ut i lokomotivets motor, sier vi at strømmen går tilbake til matestasjonen som returstrøm. Returstrømmen er uten spenning i forhold til jord og skal gå i jernbaneskinnene eller i egne returledninger, avhengig av systemet som er bygd. 

I Blixtunnelen går returstrømmen gjennom togets hjul til skinnene og mates deretter fra skinnegangen tilbake til matestasjonen (koblingshuset) i egne kabler. På skissen over vises prinsippet for dette anlegget, som er bygget med autotransformatorer som reduserer strømtap og forbedrer spenningen for togene. Returstrømmen går i skinnene (vannrett strek) og lederne mellom autotransformatorene (AT) og skinnene.

Ved feil eller brudd i kretsen vil returstrømmen velge minste motstands vei tilbake til matestasjonen. Den vil søke andre ledende gjenstander som kan gi en returvei. Alle installasjoner som ligger nærmere spor enn fem meter er derfor jordet til skinnegangen, slik at liv og anlegg beskyttes hvis det oppstår feil.

Moderne tog kan generere elektrisk energi når de bremser, såkalt regenerert strøm. Bremseenergien mates tilbake til kontaktledningsanlegget og følger den samme veien som returstrømmen. Typisk mates 10-20 prosent av den elektriske energien et moderne tog mottar fra kontaktledningen, tilbake på den måten.


Publisert: 3. januar 2023 klokken 16:54

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00