Utsetter åpningen av Follobanen til 12. februar

Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet. Vi har derfor besluttet å utsette åpningen av Follobanen. Her kan du se siste pressebrief.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 19. januar 2023 klokken 14:00

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Videoene i denne saker er dessverre ikke tekstet.

Bane NOR er godt i gang med testprogrammet på Follobanen, der vi måler og tester kabelskjøter og endeavslutninger i tunnelen. Det er dessverre mer tidkrevende enn forventet og Bane NOR har derfor besluttet at vi utsetter åpningen av Follobanen.

- Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Vi utsetter åpningen for å være sikre på at vi har tid til å håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler før togene settes i trafikk. Utsettelsen er kommunisert til Vy i dag slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, samt ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til de reisende.

Bane NOR fortsetter med utbedringsarbeidet i tunnelen med fullt trykk, og alt skal være ferdigstilt før vi spenningssetter anlegget med høyspenning. Et døgn etter at strømmen er satt på i anlegget kan testkjøringen med tog begynne. 

Her ser du pressemøtet som ble gjennomført i Bane NOR 19 januar 2023:


Publisert: 19. januar 2023 klokken 14:00

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00