Testkjøringen på Follobanen går så langt bra

Siden søndag 5. februar har vi kjørt over 400 testturer på Follobanen. Testkjøringen er den siste delen av testprogrammet før vi åpner Follobanen for persontrafikk igjen 5. mars.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 5. februar 2023 klokken 20:53

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bildet av et tog som står på perrongen en vinterkveld i januar.

Litt før 20:30 søndag 5. januar gikk det første testtoget fra Oslo S og i retning Follobanen og Ski. Foto: Bane NOR

Saken er oppdatert 24. februar 2023.

Bane NOR har kjørt over 400 testturer gjennom Blixtunnelen siden testkjøringen startet. Den siste uken har vi i samarbeid med Vy kjørt med tre doble togsett på dagtid mellom 0900-1500 for å sikre testing med samtidig drift med Østfoldbanen og en realistisk driftssituasjon.

Alle togsettene har kjørt med full hastighet, dvs. 200 kilometer i timen. Togsettene har kjørt frem og tilbake mellom Oslo og Ski gjennom begge tunnelløpene. Testkjøringen fortsetter fram til banen åpner igjen for trafikk. 

Testkjøringen har gått bra. Vi har avdekket mindre feil, som utbedres. En mindre feil på en sporveksel på Oslo S er utbedret. Vi hadde også en feilfunksjon på en bryter i høyspentanlegget, som vi undersøker og utbedrer. Dette er ikke en kritisk feilfunksjon.  

Målinger som gjøres i forbindelse med testkjøringen blir analysert, og foreløpig ser dette veldig bra ut. Vi jobber med å ferdigstille analysene av måledataene.

Åpningsdato klar

Vy stiller med togsett og personell, både dagtid, kveld og natt.

- Vi har planlagt et omfattende testprogram i godt samarbeid med Vy. Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs, før vi endelig kan åpne Follobanen for persontrafikk igjen, forklarer Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane NOR.

Slik testkjører vi

Siden midten av januar har det pågått omfattende testing av banen som har avdekket flere utfordringer og feil. Nå er disse feilene reparert, og vi kunne spenningsette anlegget lørdag 4. februar. Etter spenningssettingen har vi målt at energioverføringene fungerte mellom de forskjellige systemene. Denne delen av testprogrammet var vellykket, og vi kunne gå i gang med å teste Follobanen med tog søndag 5. februar.

Nå som testkjøringen er godt i gang, er vi i gang med et program som gjør at vi belaster spenningen i tunnelen maksimalt. Det er ikke som ved normal ruteplan, men vi stresser systemet mer.

Kjøringen startet med ett dobbelt togsett som skal kjøre begge tunnelløpene og testet ulike togveier. Deretter trappet vi opp belastningen. Vi tester både dagtid, kveld og natt. Mot slutten av testperioden planlegger vi opptil seks doble togsett om natta og fire doble togsett på dagen.

– Vi bruker natta så effektivt som mulig, da det ikke går annen persontrafikk. På dagtid tester vi med noen færre tog, fordi vi ønsker å holde den vanlige trafikken i gang på Østfoldbanen, slik at de reisende ikke får et dårligere tilbud på grunn av testkjøringen, forklarer Undrum.


Publisert: 5. februar 2023 klokken 20:53

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00