Det ble kjørt over 200 testturer på Follobanen

Det er blitt stilt spørsmål ved testing av Follobanen før åpningen, og skapt inntrykk av uenighet mellom Bane NOR og Vy. Det stemmer ikke.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. januar 2023 klokken 15:06

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Innvendig bilde av Blixtunnelen på Follobanen.

Blixtunnelen på Follobanen. Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

2. januar stilte Aftenposten spørsmål om Follobanen hadde blitt skikkelig testet før åpningen i desember. De spurte om det hadde vært mulig å kjøre en såkalt «fullskalatest» gjennom Blixtunnelen.

Det betyr å kjøre full trafikk på strekningen, over tid. På det spørsmålet svarte vi følgende:

- Før Follobanen åpnet ble det kjørt over 200 testturer gjennom Blixtunnelen. Dette utgjør et omfattende antall og en grundig testing av strekningen. Samtidig gikk det full trafikk på Østfoldbanen. Det er til enhver tid et gitt antall ansatte og togvogner tilgjengelig, og store ressurser ble benyttet under testkjøringen.

En fullskalatest krever mye ekstra bemanning og materiell, i tillegg til at bestillingen måtte vært gjort over ett år i forveien. Follobaneprosjektet var dessuten forsinket etter sommerarbeidet. Her har Bane NOR og Vys planmiljø hatt et godt samarbeid. Det var ikke aktuelt, eller i praksis mulig, med såkalt fullskala testing før åpningen av Follobanen.»

Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby er enig i at en fullskala test ville krevd mer enn det som var mulig å få til i desember 2022.

– Det ville vært mulig å gjøre en fullskala test, men det måtte skje når det var lite annen trafikk, eksempelvis i en helg, og trolig måtte vi også stengt den vanlige togtrafikken i deler eller hele perioden som testen foregikk, sier Lundeby.

Å fjerne tilbudet til de reisende var ikke ønsket verken av Bane NOR eller Vy.

Spørsmål og svar om Follobanen

Vi får inn svært mange spørsmål om hvorfor Follobanen stoppet, og hvordan dette kunne skje. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen svar.

 


Publisert: 3. januar 2023 klokken 15:06

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00