Gjenåpningen av Follobanen tar tid og banen holdes stengt inntil videre

Arbeidet med å gjenåpne Follobanen pågår for fullt, men testene har avdekket fire defekte kabler som må skiftes. Vi erkjenner at tidsplanen med feilretting og testing har vært for optimistisk.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 25. januar 2023 klokken 15:05

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bilde av arbeidere som jobber i sporet på Follobanen om natten.

Fra nattarbeider på Follobanen. Foto: Sølve Stang, Bane NOR

Vi har tidligere informert om målingene som pågår som en del av testprogrammet på Follobanen. På det tidspunktet vi informerte om dette var det klart at én strømforsyningskabel måtte byttes, mens vi fortsatt holdt på med test og analyse av tre andre kabler. Alle fire er strømforsyningskabler som gir strøm til selve kontaktledningsanlegget i tunnelen.

– Tirsdag kveld ble det klart at vi må bytte alle de fire kablene, som ikke responderer godt nok i forhold til definerte testkrav. Hver kabel er 600 meter lang, så totalt blir 2400 meter kabel byttet, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Det jobbes med å kutte og tilpasse de nye kablene, samt å fjerne de gamle kablene.

Stengt inntil videre

Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer før strømsetting. Planen var å strømsette anlegget i dag, og å starte testkjøringen i morgen. Det velger vi nå å skyve på. Dersom det oppstår hindringer underveis i testprogrammet vil det måtte legges på ytterligere tid. Det er ikke mulig å vite det nå, det er informasjon som blir klart etter hvert som arbeidet gjøres.

Vi ønsker altså ikke å kommunisere ny åpningsdato, men jobber iherdig videre med alle nødvendige interne ressurser og dyktige leverandører, med å komme i mål så raskt som mulig.

– Vi erkjenner at vi nok har vært i overkant optimistiske med tidsplanen for arbeidet med testing og tiltak for feilrettingen på Follobanen. Vi jobber for å åpne så fort som mulig, og samtidig må vi være sikre på at vi ikke får noen overraskelser når trafikken starter opp igjen, sier Gorm Frimannslund.

Bane NOR har valgt å ikke oppgi ny dato for verken testkjøring eller gjenåpning, etter som vi ser at vi skapte en forventning hos pendlere og andre togreisende som vi ikke klarte å innfri. Når all testing er gjennomført med resultatene vi ønsker, skal vi informere om ny gjenåpningsdato. 

Spørsmål og svar om Follobanen

Vi får inn svært mange spørsmål om hvorfor Follobanen stoppet, og hvordan dette kunne skje. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen svar.

Jobber med ny ruteplan

Sammen med Vy jobber vi for å forbedre ruteplanen noe fra 1. februar, særlig for å forbedre tilbudet for de reisende på østre linje. Ruteplanen vil gjelde inntil videre, altså til Follobanen er helt klar for en trygg og sikker gjenåpning. Vy informerer om rutetilbudet når dette er klart.

– Vi er veldig lei oss for at gjenåpningsarbeidet fører til usikkerhet for pendlerne og de øvrige reisende. Det er å håpe at et noe forbedret reisetilbud fra 1. februar kan hjelpe litt med en krevende hverdagslogistikk for togkundene, sier Frimannslund.


Publisert: 25. januar 2023 klokken 15:05

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00