Behov for satsing på fornyelse av jernbanen

I vår rapport «Infrastatus 2021» kommer det frem at 26 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. Dette er en økning på to prosentpoeng fra fjorårets rapport.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 20. september 2022 klokken 10:42

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bilde av et tog på en strekning med dobbeltspor.

Rapporten gir nyttig kunnskap i vår strategiske planlegging av fornyelse og vedlikehold av jernbanenettet fremover. Foto: Terje Walle, Bane NOR

Den overordnede tilstanden for jernbanenettets infrastruktur var i 2021 karakterisert som «God». Karakteren ble 2.2, en nedgang på 0.1 karakterpoeng sammenlignet med året før. 

Den samlede gjenanskaffelsesverdien til infrastrukturen er estimert til 434 milliarder kroner mot 438 milliarder kroner året før. Endringen i gjenanskaffelsesverdiene skyldes i hovedsak oppdatert verdifastsetting av anleggene i 2021. 

InfraStatus skal også identifisere grupper av anlegg som har et økende fornyelsesbehov.  

- Langs hver jernbanelinje befinner det seg mange ulike infrastrukturanlegg, og jernbanenettets overordnede tilstand er avhengig av at disse forskjellige infrastrukturanleggene virker godt sammen. Formålet med Infrastatus er å identifisere hvor i jernbanenettet vi kan forvente de største fremtidige fornyelseskostnadene, i god tid før fornyelsesbehovet, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. 

Analysen viser at anlegg som representerer 26 prosent av den samlede gjenskaffelsesverdien, har en slik tilstand at de bør fornyes innenfor neste tolvårsperiode. Behovet gjelder infrastrukturanlegg over hele landet.  

Om rapporten 

InfraStatus er den andre i en serie av årlige statusrapporter for jernbanen. Rapporten gir en overordnet klassifisering av tilstanden til det nasjonale jernbanenettet, som i dag består av 32 jernbanelinjer i drift.

InfraStatus’ tilstandsklassifisering er et viktig bidrag til vårt kontinuerlige arbeid med å vurdere jernbaneinfrastrukturens tilstand og behov for fornyelse – fra et overordnet og langsiktig perspektiv.  

Last ned rapporten


Publisert: 20. september 2022 klokken 10:42

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00