PwC skal evaluere Follobanen

Styret i Bane NOR besluttet tidlig i januar 2023 å igangsette en evaluering av åpningen av Follobanen, for å kartlegge de bakenforliggende årsakene til at banen måtte stenges kort tid etter åpningen 11. desember 2022.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 20. februar 2023 klokken 11:11

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bildet av innsiden av Blixtunnelen på Follobanen.

Blixtunnelen på Follobanen. Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

- Etter en prosess der flere aktuelle leverandører er forespurt om å levere tilbud på oppdraget, er PwC valgt som leverandør, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR.

Oppdraget vil bli gjennomført av PwC i samarbeid med flere underleverandører.
PwC har knyttet til seg ekspertise innen relevante fagområder gjennom Holte Consulting AS og andre tekniske underleverandører.

Formålet med evalueringen er å kartlegge og verifisere hendelsesforløpet som medførte at Follobanen ble stengt kort tid etter åpningen. PwC skal identifisere de bakenforliggende årsakene til at dette skjedde og avklare relevante ansvarsforhold. Evalueringen knytter seg spesifikt til dette, men vil kunne omfatte flere forhold for å belyse relevante bakenforliggende årsaker.

- Vi ser frem til å komme i gang med evalueringen. Styret i Bane NOR er svært opptatt av å forstå de bakenforliggende årsakene og hvordan ansvaret er ivaretatt av alle involverte parter. Situasjonen på Follobanen er meget uheldig og det er viktig å bruke denne evalueringen for å vurdere nødvendige tiltak hos Bane NOR, sier Hellesjø.

- Situasjonen på Follobanen er kompleks og involverer mange ulike fagretninger. Vi har knyttet til oss meget kompetent ekspertise og ser frem til å starte arbeidet, sier Mats Ruge Holte og Gunnar Holm Ringen, begge partnere i PwC.

Oppdraget er planlagt igangsatt medio mars og sluttført medio juni 2023.


Publisert: 20. februar 2023 klokken 11:11

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00