Forvalter milliarder av kroner i jernbaneprosjekter

Marie har vært hos oss siden 2011. Grunnen? Sammensatt, men enkel. Les mer om hennes hverdag for å finne ut hvorfor hun har vært lojal så lenge.

Portrettbilde av Marie Oppegaard

- Jeg liker å ha en variert arbeidshverdag og føle at jeg lærer noe nytt daglig. I tillegg føler jeg at man bidrar inn i prosjekter som skaper noe for samfunnet, forteller Marie. Foto: Privat

Dette er nemlig oppskriften på å trives over lenger tid i samme stilling for Marie. I tillegg til en fleksibel arbeidshverdag setter hun også stor pris på muligheten hun blir gitt av ledere for å tilegne seg kurs og etterutdanning.   

- Jeg opplever at arbeidsgiver gir en stor grad av fleksibilitet og muligheter for personlig utvikling. Blant annet ved å tilrettelegge for etterutdanning.

God jobb-fritid balanse, selv med ansvar for milliarder av kroner

Og selv om du kanskje ikke er like ivrige som Marie med en CV fylt med både utdanning verv og kurs, i tillegg til snart to fulførte masteroppgaver, er hun sikker på at Bane NOR passer for de aller fleste.

- Jeg er kanskje ikke like flink til å legge bort jobb når jeg er ferdig for dagen, noe jeg i Bane NOR heldigvis gjør, eller ikke gjør, frivillig fordi jeg synes det jeg driver med er så spennende. Men det jeg vet er at selv om du av og til må gi jernet litt ekstra i prosjekthverdagen for å nå målene er balansen mellom fritid og jobb veldig håndterlig om du ønsker å ha et klart skille. Jeg kan heldigvis tilrettelegge dagene mine slik at jeg både får tid med familie og venner. Og det er ingen som krever og forventer at jeg skal være på jobben døgnet rundt.

Marie jobber som kontraktsleder i Stor-Oslo. Noe som innebærer ansvar for å bidra til at gjennomføringen av ulike jernbanetiltak i Oslo området lykkes. Som Kontraktsrådgiver i Bane NOR har man sentral rolle i prosjektene og jobber tett med andre fagressurser- både under planleggingen og byggingen.

- Arbeidsoppgavene mine er varierte og går blant annet ut på å legge strategier rundt prosjektene, gjennomføre markedsdialoger, lede anskaffelsesprosesser, forhandlingssituasjoner og ikke minst kontraktsoppfølging underveis i prosjektene.

Oppgaver som utfordrer har vært en av de aller viktigste kriteriene for at Marie skal trives i jobben sin. Hos oss forvalter vi enorme verdier og jernbaneprosjekter som ofte er svært komplekse. Det å være med på å styre en rekke av disse prosjektene har gjort at Marie stortrives.

- Sammen med gode kollegaer som jobber for å lykkes rundt samme mål, har komplekse store og små jernbaneprosjekter, der vi forvalter milliarder for viktig samfunnsansvar, gjort at dette virkelig er stedet jeg ønsker å være å utvikle meg på. Det er ikke mange arbeidsgivere som kan måle seg med Bane NOR på dette feltet!  

Det er ikke bare varme smil og samarbeid om felles mål som gjør at Marie mener hun har supre kollegaer. Hun mener også at kollegaer med ulik fagbakgrunn danner et team som dekker behovet for å få oppgaven løst på best mulig måte.

Positive utfordringer

Skulle Marie beskrevet oppgavene som kontraktsrådgiver i Bane NOR med ett ord ville det vært med utfordringer. Nettopp derfor er det kanskje ikke tilfeldig at hun jobber akkurat hos oss. Hun tar virkelig alle utfordringer som kastes mot seg på strak arm.

- I mitt hode er utfordringer ofte positivt ladet ved at du må «løse» en oppgave som dukker opp. De kan være overraskende, men også ventet. Jeg tror det er viktig at et prosjekt er godt rustet og må håndtere en nå-situasjon, men samtidig ha planen klar for ulike måter morgendagen kan utvikle seg til å bli. For å bli bedre rustet er det viktig med læring på tvers og sikre utvikling.

Det som også gjør at Marie liker utfordringene hun står overfor hos oss er at hun i prosjektene sine føler at teamet er en sammensveiset gjeng som gir hverandre støtte og inspirasjon til å løse både utfordringer og nå målet til prosjektet sammen. Hun har også skaffet seg ett bredt nettverk med kollegaer som også er opprettholdt etter at prosjektene er ferdig. Noe som åpner opp for sparringspartnere og samarbeid på tvers av prosjekter og ikke minst gode relasjoner med kollegaer.

Etter å ha jobbet hos oss i 11 år er det kanskje en del som lurer på hvordan fremtiden for Marie ser ut. Tenker hun å flytte på seg? Er det ikke lenge å være over ti år i samme selskap? Blir ikke oppgavene enstydig og kjedelige, og kan hun ikke finne mer spennende oppgaver andre steder? På disse spørsmålene er svarene til Marie veldig enkelt, hun ønsker å være der hun er i dag. I en bedrift der hun føler arbeidsgiveren setter pris på henne og tilrettelegger for hennes utvikling og fremtid, samtidig som hun ser at hun gjør en forskjell for samfunnet.

- Jeg liker å ha en variert arbeidshverdag og føle at jeg lærer noe nytt daglig. I tillegg føler jeg at man bidrar inn i prosjekter som skaper noe for samfunnet. Ønsker du utfordringer og ansvar og være med på der ting skjer er Bane NOR et godt valg. Derfor håper jeg fremtiden min blir akkurat som hverdagen er i dag- jeg har det helt topp!

Ledige stillinger

Søk etter ledige stillinger innen ditt fagfelt.