Møt barnevernspedagogen som ble trafikkstyrer

Eirin Haugen gjorde et uvanlig bransjesprang da hun satset på å bli trafikkstyrer. Nå vil hun skape Europas sikreste jernbane, men har flere mål i sikte for togkarrieren.

 • Nordlandsbanen
 • Nordland
 • Prosjektnyheter

Publisert: 25. april 2023 klokken 13:32

Kvinne ved siden av godstog

Eirin Haugen vet at hun valgte et yrke som fases ut i takt med digitaliseringen av jernbanen, men da har hun planen klar. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR

Utenfor stasjonen dundrer et godstog forbi. Trafikkstyrer. Eirin Haugen har akkurat gitt klarsignal, og sørget for at det kan passere sikkert og uten konflikt med annen trafikk. Den nyutdannede trafikkstyreren har funnet seg godt til rette i jobben, fire måneder etter siste eksamen ved Jernbaneskolen.

Vi treffer på Eirin Haugen (26) ved Mosjøen stasjon, i det hun skal trå til på en ny vakt. Hun møtes av kollegaen Jan Ravnå (69), som smiler bredt. Han er stolt av aspiranten han fikk hjelpe fram til bestått eksamen før nyttår.

Bli en del av Norges beste jernbaneteam! klikk deg inn her og søk på stillingene som trafikkstyrer!(├ąpnes i ny fane)

Lillebroren inspirerte

Eirin forteller gjerne om sin vei inn i et helt annet yrke enn hun som 20-åring hadde sett for seg. Et yrke som med tiden vil forsvinne, men som hun likevel ser gir gode utviklingsmuligheter.

– Jeg har en bachelor i barnevern, men fant ut etter et halvt år med jobb at jeg ville noe annet, forteller hun.

Den to år yngre broren Vetle, var allerede utdannet trafikkstyrer. Hans erfaringer bidro til at også hun fikk lyst til å prøve seg i yrket. 

Lokket med varierte arbeidsdager

– Å være trafikkstyrer gir meg varierte arbeidsdager. En dag jobber jeg under høyt press, en annen blir det timevis med venting eller avslapning. Ingen dag er lik, det synes jeg er det fine med jobben, forklarer Eirin.
Etter tips fra broren Vetle, fant hun utlysningen til utdanningen til trafikkstyrer på finn.no.  

– Vanligvis er det jo ikke der en sitter og leiter etter studieplass, smiler hun.

Ser muligheter etter digitalisering

 Studiet ved Jernbaneskolen utlyses kombinert med jobb, og kommer du inn der så er du sikret fast jobb.

– Dette er jo et yrke på vei ut, med digitaliseringen av jernbanen. Derfor er målet mitt å satse videre på en karriere som togleder. Først kan jeg få god erfaring i noen år som trafikkstyrer og erfaringen min er at Bane NOR har fine ordninger med pendlerturnus. Er du fleksibel her, er det mye muligheter, sier Eirin.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen).

Trafikkstyrer - et yrke i endring

 • Bane NOR digitaliserer jernbanen med et nytt signalsystem, ERTMS. Det skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for passasjerer og gods. Når dette systemet innføres, vil yrket som trafikkstyrer fases ut. Her kan du lese mer om det nye signalsystemet, som blir felles for jernbanenettet i Europa.
 • Kompetansen trafikkstyrerne (TXP) har, vil det fortsatt være behov for – men det kan være i andre yrker relatert til jernbanen, og/eller andre steder i landet.
 • Noen banestrekninger får innført ERTMS før andre, derfor oppstår det ulike behov og tidshorisonter alt etter hvor en trafikkstyrer er ansatt. Geografi, ulik sivil status, livsfaser og andre forhold gjør at ansatte opplever det å være i omstilling forskjellig. 
 • Bane NOR jobber for å finne løsninger for den enkelte trafikkstyrer, og legger vekt på personlige møter om hvilke ordninger eller virkemidler arbeidsgiver kan tilby den enkelte. Dette skjer i nært samarbeid med fagforeningene. Karriereveiledning og kartlegging av muligheter er en viktig del av disse møtene mellom den enkelte TXP og vedkommendes personalansvarlige leder.
 • For å opprettholde god drift av jernbanen i overgangen til ERTMS-innføringen, rekrutteres det TXP-aspiranter i flere år framover. Disse får vite allerede i rekrutteringsprosessen at jernbanen er i endring, og at yrket fases ut. Derfor har de gjerne tidlig peilet seg ut en mulig karriereutvikling til digitaliseringen er innført.

Hun svarer uten betenkningstid på hva som er den største motivasjonsfaktoren for oppgavene hun gjør som trafikkstyrer;

– Jeg motiveres av å få være en del av det Bane NOR skaper - Europas sikreste jernbane! Som trafikkstyrer har jeg ansvar for sikkerheten, selv om Togleder ved trafikkstyringssentralen har det øverste operative ansvaret, forklarer Eirin.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Kvinne foran skjermer

Eirin Haugen fant informasjonen hun trengte på finn.no for å søke seg til Jernbaneskolen og bli trafikkstyrer. Foto: Marianne Henriksen, Bane Nor

Aldri for ensomt på jobb

Hun er stasjonert på Mosjøen, og forteller at det er en sosial stasjon. Det merker vi også når vi møtes. Kollegaene Jan og Merete tar gjerne en kaffe mellom vaktene, og utveksler nyttig erfaring fra de siste vaktene sine. Med jevne mellomrom kommer det andre innom, som enten er kledd i lokføreruniform eller er innom for spørsmål av ymse slag til trafikkstyrerne.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Mann og kvinne foran pult

Jan Ravnå (69) har vært trafikkstyrer i 46 år, og synes Eirin Haugen (26) lærte raskt og tok ansvar da hun jobbet som aspirant sammen med ham. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

– Selv om jeg jobber alene som trafikkstyrer, har alle tog personalbytte hos oss. Jeg får treffe førere og konduktører, forklarer Eirin.
Mosjøen er en døgnbemannet stasjon, som innebærer vakter på nattestid.

– Jeg synes det er helt ok å jobbe på natten! Da kommer det en del godstog, og det er tog annenhver time i snitt. Det gir rom for å slappe av mellom slagene. På vinteren kan det være hektisk, med mye ansvar dersom det blir mye forsinkelser. Da gjelder det å holde tunga rett i munnen, sier Eirin. 

Hun er ikke i tvil om at hun har valgt seg riktig bransje og yrke nå – og gleder seg til fortsettelsen.

Trafikkstyring langs Nordlandsbanen

 • Langs Nordlandsbanen er det trafikkstyrere (TXP) ansatt ved de fleste stasjonene. Et annet navn på trafikkstyrer er togekspeditør (kjært barn har mange navn). Mosjøen, som vi besøker her, er en døgnbemannet stasjon.
 • Nordlandsbanen fra Eiterstraum til Bodø er strekning med togmelding. Før et tog kan kjøre fra Mosjøen stasjon, må Eirin sørge for at alle sporveksler ligger i riktig stilling, og kontakte txp på nabostasjonen og kontrollere at strekningen er klar for toget, at det ikke er andre tog der eller pågår noen arbeider i sporet. Da bruker txp-ene fastsatte ordlyder i samtalen (togmeldinger). Denne viktige jobben sikrer en trygg og effektiv Nordlandsbane. 
 • Andre strekninger har fjernstyring, da styres trafikken av togleder fra Trondheim eller andre trafikkstyringssentraler.
 • Trafikkstyrer sikrer at toget kommer trygt fram fra A til B, sender togmeldinger før toget kan kjøre, og sikrer at sporvekslene ligger riktig, samt at det ikke pågår arbeid i sporet.
 • Når togmelding er sendt, er sporet sperret for alt annet enn dette toget - det er kun et tog på en strekning av gangen. All annen aktivitet må trafikkstyreren holde igjen til strekningen igjen blir frigitt.
 • Her er lenken der du finner mer informasjon om utdanningen til trafikkstyrer, og andre fag du kan ta ved Jernbaneskolen.
 • Bane NOR digitaliserer jernbanen med et nytt signalsystem. Det skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for passasjerer og gods. Når dette systemet innføres, vil yrket som trafikkstyrer fases ut. Kompetansen Eirin får som TXP kommer godt til nytt i hennes neste karrieremål: togleder. Her kan du lese mer om det nye signalsystemet, som blir felles for jernbanenettet i Europa.

Publisert: 25. april 2023 klokken 13:32