Bli med på en fremtidsrettet prosess

Kristine Greiner og Roar Gravdahl er signalingeniører i Bane NOR. De jobber med jernbanens sikkerhet for å avdekke feil før de får for store følger.

Portrettbilde av Roar Gravdahl

Foto: Privat

Roar startet i lære som signalmontør i 1987. Etter å ha tatt fagbrev gjennomførte han militærtjenesten i luftforsvaret før han begynte som signalmontør på Hamar.

Mellom 1993 og 2015 var Roar innom flere forskjellige bedrifter og bransjer. Før han kom hjem igjen til signal jobbet han blant annet med kontrollsystemer for olje og gass i fire år.

I 2019 begynte Roar i Bane NOR. Hans oppgaver består av å kontrollere dokumentasjon som beskriver bygging av nye signalanlegg eller endringer av gamle anlegg. I tillegg er han sluttkontrollør på signalanlegg.

- Som sluttkontrollør er jeg den siste som slipper til anleggene og kontrollerer at alle funksjoner i systemet er slik vi har krevd det gjennom vår kravspesifikasjon og teknisk regelverk. Jeg er den som gir godkjenning for at signalsystemet er trygt og at vi kan tillate at det kjøres tog på stasjon og strekning.

Roar har altså det siste ordet før togene skal begynne å kjøre.Kristine jobber også med jernbanens sikkerhet. Hennes oppgaver innebærer ulike oppgaver som for eksempel prosjektere tegninger, skrive dokumenter og finne smarte løsninger for en sikker togfremføring.

Kristine startet også i Bane NOR i 2019. Før hun ble ingeniør hadde hun fagbrev som elektriker.

- Det var da jeg gikk på universitetet at jeg tok litt tilfeldig, eta valgfag som heter Jernbaneteknikk, at interessen og fasinasjonen for jernbane dukket opp. I siste del av utdanningen min søkte jeg på jobb hos Ben NOR og var så heldig at jeg ble ansatt innenfor signal.

En fremtidsrettet bedrift inn i det grønne skiftet

I tillegg til at Roar og Kristine får bruke erfaring og kompetanse til å lete etter feil og mangler i systemet, slik at både systemene og de selv utvikler seg, deler de flere andre meninger om hvorfor de har valgt riktig yrke.

- Jeg synes også det er givende å tenke på at vi kan sitte på toget eller sende gods på jernbanen fordi det er den mest miljøvennlige og sikreste transportmåten som finnes. Vi står nå ovenfor det grønne skiftet. Dette er vår levetids største utfordring, og jeg mener at vi har en spesielt viktig oppgave der vi skal videreutvikle den mest miljøvennlige transporten som finnes, sier Roar.

Kristine er helt enig i det Roar sier og legger til

Portrettbilde av Kristine Greiner

- Jeg er veldig glad jeg får muligheten til å være med på Bane NOR sin fremtidsrettede prosess. Signal er et yrke der du både må tenke teknisk, men også helhet. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov å jobbe i en bedrift der jeg får stort rom for å utforske og utvikle meg gjennom store læringsmuligheter. Bane NOR

- Jeg er veldig glad jeg får muligheten til å være med på Bane NOR sin fremtidsrettede prosess. Signal er et yrke der du både må tenke teknisk, men også helhet. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov å jobbe i en bedrift der jeg får stort rom for å utforske og utvikle meg gjennom store læringsmuligheter.

Fremtidens tog er allerede kommet

Når vi ber Roar og Kristine ta frem glasskulen og se inn i fremtiden er de begge enige i at de allerede jobber med fremtidens tog-industri.

- Fremtidens tog-industri er allerede her. Den utbyggingen vi har startet på i Norge er ikke mindre enn utrolig. Vi har ikke hatt en ensartet utbygging av signalanlegg siden vi startet med å fjernstyre signalanleggene på begynnelsen av 60-tallet. Med den store utbyggingen av ERTMS som vi har startet på nå så har vi hele Europas jernbane-øyne rettet mot oss, sier Roar stolt.

Kristine ønsker at vi fortsetter å jobbe for at togene kan kjøre enda raskere.

- Som Roar sier, er den allerede under utbygging. Lange, raske strekninger som går mellom de store byene. Tenk å sette seg på toget fra Oslo sentralbanestasjon og være i Trondheim på 2-3 timer! Samtidig som vi utnytter de strekningene vi har ut mot mindre plasser som gjør at folk kan bo utenfor byene, men enkelt og effektivt reise med tog til jobb eller på tur.

Muligheter til å jobbe med store samfunnsviktige prosjekter

Jobber du som sluttkontrollør vil du ikke være fast på ett prosjekt. Det er viktig med en uavhengighet i den jobben du utfører. Og du vil bli hentet inn for å gjøre valideringsoppgaver i flere parallelle prosjekter. Derfor jobber Roar i dag på flere prosjekter. Noen av de største prosjektene han sitter på i dag er ERTMS, oppgradering av systemsoftware for Thales sikringsanlegg og Ski stasjon, Follo banen.

- I ERTMS migrasjonen bidrar jeg til den delen av leveransen der hovedleverandør monterer og setter i drift delsystemer, som inntil ERTMS er utbygd på strekningen, skal fungere i dagens anlegg. Oppgradering på Thales sikringsanlegg skal utvikle og ivareta funksjonaliteten på de strekningene der dette er satt i drift. På Follobanen er jeg en av sluttkontrollørene som til sommeren skal sluttføre testingen av sikringsanlegget på Ski stasjon.

En av de tingene Roar liker ved jobben sin er å få muligheten til å bruke sin lange erfaring til å støtte og lære de som blir med i signalingeniør-familien vår. Så er du teknisk nysgjerrig, nøyaktig og ønsker å være med på fremtidsrettede utfordringer følg med på våre ledige stillinger.

Ledige stillinger

Søk etter ledige stillinger innen ditt fagfelt.