Fra olje og gass til jernbane og grønn energi

Peter jobber for at fremtidens dobbeltspor gjennom Moss blir sikkert å ferdes på for alle involverte, og at togene går som planlagt.

Portrettbilde av Peter Løken Nilsson

Peter Løken Nilsson, Foto: Aksel Jermstad/Bane NOR

Peter og mange andre i Bane NOR jobber for å legge 270 km med nytt dobbeltspor i hele Norge. Og denne jobben vil gjøre at 1,5 millioner mennesker i Norge vil få kortere reisevei og flere avganger.

Til glede for fremtiden

Peter ønsket å være med på å skape noe som flere ville få glede av i lang tid fremover, samtidig som han ønsket å fokusere på noe mer fremtidsrettet. Det var da han bestemte seg for å gå vekk fra olje og gass, og inn mot jernbane som RAMS-rådgiver hos oss i Bane NOR.  For tiden jobber han på dobbeltsporprosjektet Sandbukta - Moss – Såstad, som skal bygge både nytt dobbeltspor gjennom Moss og en stor ny stasjon i sentrum av byen.

Arbeidet jeg gjør i prosjektfasen skal sørge for at alt vi bygger ivaretar sikkerheten når togene skal bruke det nye sporet. I tillegg passer jeg også på at løsningene blir pålitelige og enkle å vedlikeholde.

Foruten å kunne få jobbe med et spennende og utfordrende jernbaneprosjekt, så var det en hyggelig bonus at dette faktisk foregår i Peters gamle hjemby, som han flyttet tilbake til rett før han begynte i Bane NOR. Men dette var bare én av flere fordeler han fikk oppleve etter han takket ja til prosjektjobben.

– Prosjektet gjør at jeg får utfordret meg selv gjennom nye spennende oppgaver innenfor mitt fagfelt. I tillegg er det veldig spennende å få jobbe med et prosjekt som er helt sentralt i bybildet. Det er også folk fra flere forskjellige land som jobber her, og det er artig å få være med i en slik multikulturell smeltedigel.

Det er ikke bare de strategiske arbeidsoppgavene som appellerer til Peter. Han peker på et flott arbeidsmiljø, og sier at mange i prosjektet omtaler kollegaene som sin utvidede familie. For Peter er det også viktig at RAMS-rådgiverne får mulighet til å følge prosjektet helt fra start til slutt.

Det er ikke kun Peter som mener lagånden i sitt fagfelt er eksepsjonell.

Viser krystallkulen flyvende tog?

Fra et RAMS-perspektiv kan teknologi bidra positivt på flere måter. Det betyr ikke at Peter er nervøs for at han skal bli arbeidsledig med mer teknologi.

 Noe av det viktigste kan være det som går på å optimalisere vedlikeholdsarbeidet gjennom smart overvåkning, og datadrevet prioritering og planlegging. ERTMS, det nye heldigitale signalanlegg for tog, som rulles ut nå, kommer også til å bidra positivt både på sikkerhet og tilgjengelighet.

Når vi ber Peter om å se inn i krystallkulen for jernbanen, så har han et fremtidsrettet og fantasifullt ønske:

 Enn så lenge så bygger vi jo for de neste 100-årene. Men hvis vi virkelig ser inn i krystallkulen, så hadde det vært utrolig kult å kunne utvikle tog som for eksempel mer eller mindre flyr, eller en jernbane som i det minste berører naturen i Norge minst mulig.

Synes du Peter sin jobb høres spennende ut, eller ønsker du å se om noen av våre andre stillinger passer bedre til deg?

Ledige stillinger

Søk etter ledige stillinger innen ditt fagfelt.